1.

ارزیابی حساسیت شاخص‌های کیفیت آب بنیاد ملی بهداشت (NSFWQI) و شاخص کیفیت آب سطحی ایران (IRWQIsc) بر کیفیت آب رودخانه نکارود

دوره 13، شماره 3، مهر 1402، صفحه 581-592
محمد مظلومی موچانی؛ علی حاتمی؛ علی مریدی؛ رضا خلیلی

2.

ارزیابی کیفی و بررسی تغییرات چربی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) نگهداری شده در یخ

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387
مسعود رضائی؛ روح‌ا... جوادیان؛ محمدعلی سحری

3.

الزامات شکلی فرایند برگزاری مناقصات در نظام حقوقی ایران و موافقت‌نامۀ تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی؛ موردپژوهی قراردادهای نفتی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-18
ناهید الهیاری؛ محمود رضا فیروزمند

4.

بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384
سید مهدی زهرائی؛ لیلی ارشاد

5.

پیش‌بینی سفتی میوۀ هلو با استفاده از سامانۀ تصویربرداری پس‌پراکنش نور لیزر

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 229-234
سینا احمدخانی؛ اصغر محمودی؛ کاوه ملازاده؛ حسین غفاری

6.

تأثیر روش‌های مختلف سانتریفوژ بر کیفیت اسپرم اسب خزر پیش و پس از سرد کردن

دوره 47، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 481-487
هوشنگ نوری؛ ارمین توحیدی؛ مجید بحرینی؛ طوبی ندری

7.

تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی روستا - شهر گلوگاه بابل با استفاده از GIS

دوره 42، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 1-18
عیسی ابراهیم زاده؛ کاظم حبیب ا... زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب