1.

-

دوره 3، شماره 0، مهر 1381
M.V. Valizadeh؛ J. Omrani؛ R.P. Moritz

2.

-

دوره 5، شماره 0، آبان 1383
A. Mahboubi؛ L.Gonzalez؛ M. Najafi؛ R., Moussavi-Harami؛ V. Yahya-Sheibani

3.

-

دوره 5، شماره 0، اردیبهشت 1383
Fereydoun Ghazban

4.

Anthropogenic share of metal contents in soils of urban areas

دوره 4، شماره 4، دی 2018، صفحه 697-706
G. Fazeli؛ A.R. Karbassi؛ Sh. khoramnejadian؛ T. Nasrabadi

5.

Effect of Open Dump on Geotechnical Properties and Heavy Metal Concentrations of Soil in North of Hilla City, Babylon Governorate, Iraq

دوره 9، شماره 3، مهر 2023، صفحه 1015-1027
Abdul-Kareem Al-Rubaiee؛ Mohanad R. A. Al-Owaidi

6.

Estimating of Crystallization Temperature of Mard-Abad (Karaj) Granitic Intrusion Using Mineralogy, Geochemistry and Morphology of Zircon Crystals

دوره 25، شماره 2، شهریور 2014، صفحه 143-155
Z. Salehi

7.

Evaluating the geochemistry of Bam salt dome in Hormozgan Province, Iran

دوره 1، شماره 1، فروردین 2015، صفحه 95-101
Gholamabbas Asadpour

8.

Geochemical Characterization of the Oil Source Rocks in the Ahwaz Oilfield, Southwestern Iran

دوره 12، شماره 1، فروردین 2022، صفحه 1-21
Mona Safi؛ Masood Alipour-Asll

9.

Geochemistry and origin of elements of Upper Triassic Olang coal deposits in northeastern Iran

دوره 5، شماره 2، دی 2015، صفحه 189-204
Nader Taghipour؛ Zahra Soleimani Marshk

10.

Geological and Geochemical Features of Alborz Basin Coal Deposits, Iran

دوره 23، شماره 2، شهریور 2012، صفحه 163-169
M. Yazdi

11.

Petrography and Geochemistry of Quaternary travertines in the Ab-Ask region, Mazandaran Province- Iran

دوره 9، شماره 2، بهمن 2019، صفحه 351-365
Mohsen Ranjbaran؛ Somayeh Rahmani Javanmard

12.

Petrology and geochemistry of Aligoodarz granitoid, Western Iran: implications for petrogenetic relation with Boroujerd and Dehno granitoids

دوره 1، شماره 2، بهمن 2011، صفحه 67-86
Amir Esna-Ashari؛ Mohammad Vali Valizadeh؛ Abolfazl Soltani؛ Ali Asghar Sepahi

13.

Physical and Geochemical Characteristics of the Typical Spring’s Mineral Water in the NW of Iran, Case studies Lighvan and Toptapan Springs Mineral Water

دوره 9، شماره 1، فروردین 2023، صفحه 169-182
Mohamad Yazdi؛ Farhad Mohammadi؛ Pedram Navi؛ Mehrdad Behzadi

14.

بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی (‌‌REE) در زون های دگرسانی گرمابی منطقه اوچ ‌پلنگ (شمال شرق کاشمر، ایران مرکزی)

دوره 35، شماره 4، آبان 1389
داریوش اسماعیلی؛ سیده زهرا افشونی؛ محمد رضا رازقی

15.

بررسی منشاء آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی( شمال ایران)

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-12
فریدون غضبان؛ مریم زارع خوش اقبال

16.

بررسی نحوه کانی سازی و تشکیل کانسار رگه ای مس-طلا گلوجه (شمال زنجان) بر اساس شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر

دوره 35، شماره 4، آبان 1389
بهزاد مهرابی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ مجید قاسمی سیانی؛ مهرعلی اقبالی

17.

پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌ها در نهشته‌های کرتاسه زیرین شرق اصفهان

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
مهران مرادپور؛ محمدحسین آدابی

18.

پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی

19.

تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف

دوره 27، شماره 1، فروردین 1380
حجت ا... رنجبر؛ مصطفی شاه حسینی؛ ماه بانو تاتا

20.

دو رخداد آتشفشانی مجزا در ماگماتیسم پالئوژن کمان ماگمائی سنوزوئیک کرمان: ویژگی های زمین شیمیائی و فرایندهای سنگ زائی

دوره 36، شماره 1، دی 1389
بهنام شفیعی

21.

ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
مریم امین‌الرعایایی یمینی؛ علی کنعانیان

22.

سهم منابع طبیعی و انسان‌ساخت در توزیع عناصر سنگین در رسوب مغزی در دریاچة زریوار

دوره 34، شماره 47، آذر 1387
عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی

23.

شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی آلتراسیون سدی-کلسیک و پتاسیک در توده نفوذی پنج‌کوه (شمال شرق ایران)

دوره 32، شماره 1، مرداد 1385
داریوش اسماعیلی؛ مریم شیبی؛ علی کنعانیان

24.

غیر متحرک سازی اورانیوم در آبهای زیر زمینی

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
دکتر اکبر باغوندسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب