1.

-

دوره 5، شماره 0، پاییز 1383
A. Mahboubi؛ L.Gonzalez؛ M. Najafi؛ R., Moussavi-Harami؛ V. Yahya-Sheibani

2.

-

دوره 3، شماره 0، پاییز 1381
M.V. Valizadeh؛ J. Omrani؛ R.P. Moritz

3.

-

دوره 5، شماره 0، بهار 1383
Fereydoun Ghazban

4.

Anthropogenic share of metal contents in soils of urban areas

دوره 4، شماره 4، زمستان 2018، صفحه 697-706
G. Fazeli؛ A.R. Karbassi؛ Sh. khoramnejadian؛ T. Nasrabadi

5.

Estimating of Crystallization Temperature of Mard-Abad (Karaj) Granitic Intrusion Using Mineralogy, Geochemistry and Morphology of Zircon Crystals

دوره 25، شماره 2، تابستان 2014، صفحه 143-155
Z. Salehi

6.

Evaluating the geochemistry of Bam salt dome in Hormozgan Province, Iran

دوره 1، شماره 1، بهار 2015، صفحه 95-101
Gholamabbas Asadpour

7.

Geochemical Characterization of the Oil Source Rocks in the Ahwaz Oilfield, Southwestern Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400
Mona Safi؛ Masood Alipour-Asll

8.

Geochemistry and origin of elements of Upper Triassic Olang coal deposits in northeastern Iran

دوره 5، شماره 2، زمستان 2015، صفحه 189-204
Nader Taghipour؛ Zahra Soleimani Marshk

9.

Geological and Geochemical Features of Alborz Basin Coal Deposits, Iran

دوره 23، شماره 2، تابستان 2012، صفحه 163-169
M. Yazdi

10.

Petrography and Geochemistry of Quaternary travertines in the Ab-Ask region, Mazandaran Province- Iran

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 2019، صفحه 351-365
Mohsen Ranjbaran؛ Somayeh Rahmani Javanmard

11.

Petrology and geochemistry of Aligoodarz granitoid, Western Iran: implications for petrogenetic relation with Boroujerd and Dehno granitoids

دوره 1، شماره 2، زمستان 2011، صفحه 67-86
Amir Esna-Ashari؛ Mohammad Vali Valizadeh؛ Abolfazl Soltani؛ Ali Asghar Sepahi

12.

بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی (‌‌REE) در زون های دگرسانی گرمابی منطقه اوچ ‌پلنگ (شمال شرق کاشمر، ایران مرکزی)

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389
داریوش اسماعیلی؛ سیده زهرا افشونی؛ محمد رضا رازقی

13.

بررسی منشاء آلودگی فلزات سنگین در رسوبات تالاب انزلی( شمال ایران)

دوره 37، شماره 57، بهار 1390، صفحه 1-12
فریدون غضبان؛ مریم زارع خوش اقبال

14.

بررسی نحوه کانی سازی و تشکیل کانسار رگه ای مس-طلا گلوجه (شمال زنجان) بر اساس شواهد کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389
بهزاد مهرابی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ مجید قاسمی سیانی؛ مهرعلی اقبالی

15.

پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌ها در نهشته‌های کرتاسه زیرین شرق اصفهان

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387
مهران مرادپور؛ محمدحسین آدابی

16.

پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387
احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی

17.

تحلیل داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان، با استفاده از روش همبستگی متعارف

دوره 27، شماره 1، بهار 1380
حجت ا... رنجبر؛ مصطفی شاه حسینی؛ ماه بانو تاتا

18.

دو رخداد آتشفشانی مجزا در ماگماتیسم پالئوژن کمان ماگمائی سنوزوئیک کرمان: ویژگی های زمین شیمیائی و فرایندهای سنگ زائی

دوره 36، شماره 1، زمستان 1389
بهنام شفیعی

19.

ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان

دوره 33، شماره 3، تابستان 1387
مریم امین‌الرعایایی یمینی؛ علی کنعانیان

20.

سهم منابع طبیعی و انسان‌ساخت در توزیع عناصر سنگین در رسوب مغزی در دریاچة زریوار

دوره 34، شماره 47، پاییز 1387
عبدالرضا کرباسی؛ آیدا بیاتی

21.

شواهد پتروگرافی و ژئوشیمیایی آلتراسیون سدی-کلسیک و پتاسیک در توده نفوذی پنج‌کوه (شمال شرق ایران)

دوره 32، شماره 1، تابستان 1385
داریوش اسماعیلی؛ مریم شیبی؛ علی کنعانیان

22.

غیر متحرک سازی اورانیوم در آبهای زیر زمینی

دوره 29، شماره 31، تابستان 1382
دکتر اکبر باغوندContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.