1.

ذات خدا و تمایز صفات او در فلسفۀ اسپینوزا

دوره 13، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 1-22
عبدالرزاق حسامی فر؛ سید مسعود سیف

2.

نظریه سطح حاوی در باب مکان نزد فیلسوفان مسلمان

دوره 66، شماره 0، دی 1378
حسن ابراهیمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب