1.

ارزیابی نتایج مداخله کیفری در پرونده های خشونت جنسی: بازتعریف عدالت برای بزه دیدگان خشونت جنسی

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 257-277
سپیده میرمجیدی

2.

بزهکاری و بزه‌دیدگی بومی‌های اینترنت؛از علتشناسی تا پاسخدهی در پارادایم ترمیمی

دوره 49، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-63
محمدعلی حاجی ده آبادی؛ احسان سلیمی

3.

تبیین حقوقی قلمرو مسئولیت رسانه‌های خبری و جبران خسارت (مورد مطالعه: بحران همه‌گیری کووید-19)

دوره 1، شماره 2، 1401، صفحه 229-246
عماد ملاابراهیمی؛ سیدحسین میرصدری

4.

عدالت ترمیمی، بایستگی و ضرورت حاکمیت آن در حوزه خانواده با تکیه بر مبانی فقهی

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 107-126
خدیجه صادقی موحد؛ احمد باقری؛ سید محمد صدری؛ حیدر امیرپور

5.

قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 171-187
ابوالحسن شاکری؛ حسن خدابخشی پالندی

6.

«مطالعۀ تطبیقی کاربرد آموزه‌های عدالت ترمیمی در مدرسه»

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 661-683
سودابه رضوانی؛ روح‌الدین کردعلیوند


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب