1.

تأثیر ژئومورفولوژی مخروط‌افکنه بر تغییرات فیزیکی و شیمیایی نهشته‌های سطح مخروط‌افکنه جنوب شرق گنبد نمکی شاه غیب لارستان

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 55-70
سیده بیان عزیزی؛ شهرام بهرامی؛ سمیه خالقی؛ احمدرضا محرابیان

2.

شواهد مورفولوژیکی و مورفومتریکی تأثیر تکتونیک فعّال بر مخروط‎افکنه‎های شمال دامغان

دوره 44، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 1-18
مجتبی یمانی؛ مهران مقصودی؛ محمدرضا قاسمی؛ وحید محمدنژاد

3.

کاربرد روش‌های قطعه‌بندی تصاویرطیفی در شناسایی و جدا سازی مخروط افکنه‌های حوضه یزد-اردکان

دوره 47، شماره 3، مهر 1394، صفحه 367-383
سیدمهدی پورباقر کردی؛ عزت الله قنواتی؛ امیر کرم؛ امیر صفاری

4.

گسل‌های فعال و تأثیر آن‌ها بر تغییر شکل لندفرم‌های کواترنر شمال‌شرق دریاچة ارومیه، ایران

دوره 48، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 83-106
وحید محمدنژاد آروق

5.

مقایسه کمّی شاخص‌های مورفومتریکی و تغییرات شیب قاعده مخروط‌افکنه‌های مناطق خشک با تأکید بر ایران مرکزی

دوره 54، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 243-256
کاوه قهرمان؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ الهه اکبری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب