1.

اختلافهای سرزمینی و مرزی در میان کشورهای جنوبی خلیج فارس1995- 2012م/1374-1391ش

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 115-139
فاطمه محمدی

2.

ارائة الگوی بهینة مرزبندی حوزة استحفاظی مناطق عملیاتی انتقال گاز به روش تخصیص مکانی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 395-419
تورج کریمی؛ امین فرجی

3.

بازتاب فضایی تحول کارکردی مرز جلفا پس از فرو پاشی شوروی سابق

دوره 38، شماره 1، بهار 1386
محمد رضا حافظ نیا؛ حسن رحیمی

4.

بررسی تحلیلی انواع روش های تعیین حدود در رودخانه های مرزی

دوره 55، شماره 0، بهار 1381
دکتر سید فضل الله موسوی

5.

بررسی نقش عوامل طبیعی بر امنیت رودخانه‏ های مرزی ایران

دوره 53، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 767-792
حسن کامران دستجردی

6.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

دوره 41، شماره 65، پاییز 1387
زهرا احمدی پور؛ محمد ‌رضا حافظ‌نیا؛ علی محمدپور

7.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بازگشایی مرزها نمونه موردی: بخش باجگیران در مرز ایران و ترکمنستان

دوره 65، شماره 65، پاییز 1387
زهرا احمدی پور؛ محمد رضا حافظ نیا؛ علی محمد پور

8.

تبیین تحوّلات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی

دوره 45، شماره 1، بهار 1392، صفحه 217-218
رسول افضلی؛ محمّد باقر قالیباف؛ میثم احمدی فیروزجائی

9.

تحلیل اثر بازارچه‌های مرزی بر معیشت پایدار پس‌کرانه‌های روستایی (مورد مطالعه: بخش خاومیرآباد شهرستان مریوان)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 518-535
فرزاد ویسی؛ محمد صدیق قربانی؛ عدنان داستوار

10.

دیالکتیک مرز و توسعه: تحلیل جامعه‌شناختی دشواری‌های توسعۀ پایدار در مناطق مرزی غرب کشور

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 183-206
رشید احمدرش

11.

روابط ایران و روسیه در سال‌های 1368 تا 1388: بسترها، عوامل و محدودیت‌ها

دوره 3، شماره 6، پاییز 1389
جهانگیر کرمی

12.

سنورنامه در دورة صفویّه

دوره 3، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 101-112
بهروز گودرزی

13.

کارگزاران توسعۀ محلی: تحلیل جامعه‌شناختی نیروهای مؤثر در توسعۀ منطقۀ مرزی پیرانشهر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-28
تقی آزاد ارمکی؛ حمیدرضا جلایی پور؛ کامل دلپسند

14.

نگاهی نو به طبقه بندی استراتژیک مرزها (با تأکید بر مرزهای ایران )

دوره 160، شماره 0، زمستان 1380
دکتر یدالله کریمی پور؛ دکتر حسن کامرانContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.