1.

استفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟!

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 207-223
زهرا شاکری

2.

حمایت عاری از تشریفات؛ با تأکید بر کنوانسیون برن، نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و امریکا

دوره 5، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 111-132
زهرا شاکری

3.

حمایت قانونی از تولیدات مرتبط با مد در قوانین مالکیت فکری ایران و فرانسه

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 135-154
ستار زرکلام؛ سید امین روح‌الامینی

4.

سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 655-675
زهرا شاکری

5.

عکس: جلوه‌ای از هنر یا تقلید صرف؟ جایگاه آثار عکاسی در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 14، شماره 2، مهر 1396، صفحه 199-216
مصطفی بختیاروند؛ نفیسه مستقل

6.

غذا با طعم حق ‏مؤلف: امکان‏ سنجی حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری از ابتکارات آشپزی (مطالعة تطبیقی در حقوق امریکا و ایران)

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 467-485
سید محمدهادی قبولی درافشان

7.

کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 42، شماره 2، تیر 1391، صفحه 93-110
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری

8.

مبحثی در محدودیتها و استثنائات حقوق مالکیت ادبی و هنری

دوره 3، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 37-54
سعید حبیبا؛ زهرا شاکری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب