1.

خوانش مضاعف: روش‌شناسی بنیامینی- دلوزی در تحلیل فیلم (همراه با تحلیل فیلم دربار? الی)

دوره 2، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 129-153
تقی آزادارمکی؛ کمال خالق پناه

2.

خوانشی دلوزی-آدورنویی از دگرگونی ادبیات پسااستعماری: تقابل نظام حریم ساز نواستعماری و هویت ضداستعماری در رمان مدرن ایرلندی

دوره 22، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 99-134
شهریار منصوری

3.

ساختار زمانی در ادبیات رئالیسم جادویی و تاثیر آن بر سینما بر اساس نظریه‌ی ژیل دلوز

دوره 25، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 449-475
سید علی روحانی؛ عماد ابوعطا املشی

4.

مفهوم بدن در پرفورمنس آرت بر اساس نظریات ژیل دلوز( علمی- پژوهشی)

دوره 25، شماره 2، تیر 1399، صفحه 15-24
پویا پورکسمایی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی

5.

نسبت میان فلسفه و سینما؛ پژوهشی بر اساس فلسفۀ سینماییِ ژیل دلوز

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 21-40
مهرداد پارسا خانقاه؛ علی فتح طاهری

6.

هستی، زمان و سینما بررسی تأثیر هانری برگسون بر فلسفۀ سینمایی ژیل دلوز

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 35-50
علی فتح طاهری؛ مهرداد پارسا

7.

واکاوی مفهوم زمان در سینمای ونگ کار-وای بر اساس آرای ژیل دلوز

دوره 26، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 59-68
مصیب شرفی؛ علی روحانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب