1.

امکان بومی سازی علم سیاست در جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه انگاری

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 133-150
کیامرث جهانگیر؛ محمدباقر یوسف نیا پاشا

2.

بررسی نقش و جایگاه سیاست خارجی در نظریه های روابط بین الملل

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 209-226
فرهاد عطایی؛ الهام رسولی ثانی آبادی

3.

تحریم منع گسترش در تئوری های روابط بین الملل (نظریه های سه گانه : منافع، نهادها و هنجارها)

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
اکبر ولیزاده

4.

جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، دی 1387
نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی

5.

چالش های روابط ایران و جمهوری آذربایجان

دوره 3، شماره 2، فروردین 1389
ام البنین چابکی

6.

راهبرد های نوین ناتو در چارچوب بیانیه لیسبون 2010 در برابر فدراسیون روسیه

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 21-36
سید داوود آقایی؛ بهاالدین مریمی؛ علی خلیلی پور رکن آبادی

7.

سازه انکاری به عنوان فرانظریه روابط بین الملل

دوره 65، شماره 0، آذر 1383
دکتر حمیرا مشیر زاده

8.

سازه انگاری ، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 37، شماره 4، دی 1386
ابراهیم متقی؛ حجت کاظمی

9.

گفتگوی تمدنها از منظر سازه انگاری

دوره 63، شماره 0، فروردین 1383
دکتر حمیرا مشیرزاده

10.

همکاری و منازعه در روابط بین الملل: نگاهی به نظریه سازه انگارانه «الکساندر ونت»

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 189-208
ابومحمد عسگر خانی؛ جهانشیر منصوری مقدم

11.

هویت از منظر سازه انگاری متعارف و رادیکال

دوره 40، شماره 3، مهر 1389، صفحه 133-150
عبدالله رمضان زاده؛ محمد صادق جوکار

12.

هویت و حوزه های مفهومی روابط بین الملل

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
حمیرا مشیرزاده؛ حیدرعلی مسعودیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب