1.

بررسی ارتباط بین ضریب زبری با میزان برداشت و رسوب‌گذاری در خاک شخم‌خورده به کمک شبیه‌سازی باران در فلوم آزمایشگاهی

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 217-231
زهرا گرامی؛ احمد کریمی؛ محمود عرب خدری؛ حسین اسدی

2.

ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388
شیرین ملیحی؛ حمید عبادی؛ فرشید فرنوداحمدی؛ مهدی معبودی

3.

کارآیی شاخص‌های طیفی گیاهی با استفاده از تصاویر پهپاد سنجش از دور

دوره 52، شماره 4، تیر 1400، صفحه 969-979
فرید فیض اله پور؛ سینا بشارت*؛ بختیار فیضی زاده؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بهزاد حصاری

4.

مدلسازی عوامل موثر بر رشد طولی خندق های مارنی و تعیین سهم تولید رسوب حاصل از آنها (مطالعه موردی: حوضه درب خزینه خوزستان)

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 531-541
سجاد نیسی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ امین ذرتی پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب