1.

بازنمایی خوانایی شهرهای شمال در آثار اکبر رادی: مطالعۀ موردی سه نمایشنامۀ روزنۀ آبی، مرگ در پاییز و پلکان

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 83-90
بهروز محمودی بختیاری؛ رویا ربانی

2.

بررسی تطبیقی شخصیت‌پردازی در دو نمایشنامة باغ وحش شیشه‌ای و ارثیة ایرانی

دوره 17، شماره 3، مهر 1391، صفحه 75-89
مریم حیدری فرد؛ پیام عباسی

3.

بررسی نقش روشنفکر در جامعه در سه نمایشنامه‌ی از پشت شیشه‌ها، ارثیه ایرانی و صیادان

دوره 24، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 629-650
مریم دادخواه تهرانی؛ فریندخت زاهدی

4.

بررسی نوبت‌گیری و کنش‌های گفتاری در نمایش‌نامه‌ی آهسته با گل سرخ با تکیه بر مطالعات سبک‌شناسی درام

دوره 17، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 53-60
بهروز محمودی بختیاری؛ سید مصطفی حسینی

5.

تقابل‌های فرهنگیِ نمادین در نمایشنامه‏ ی «از پشت شیشه‏ ها» اثر اکبر رادی با تکیه بر آرای ویلیام بی‌من

دوره 28، شماره 2، تیر 1402، صفحه 61-70
بهرام جلالی پور

6.

رنگ بومی از مرگ در پاییز تا ِفن توازی ویژگی های اقلیمی در نمایش نامه های بومی اکبر رادی و کاریل چرچیل

دوره 21، شماره 2، دی 1395، صفحه 33-40
سپیده باقری لویه؛ ناهید احمدیان

7.

کارکرد خاطره از منظر «جریان سیال ذهن»: بررسی نمایشنامۀ خانمچه و مهتابی اثر اکبر رادی

دوره 27، شماره 3، مهر 1401، صفحه 37-44
بهروز محمودی بختیاری؛ پگاه رضا پور؛ مریم دادخواه تهرانی

8.

مطالعۀ تطبیقی اسطوره‌شناختی و روان‌‌شناختی «زن» در نمایشنامه‌های «دوشیزه جولیا» اثر استریندبرگ و «در مه بخوان» اثر اکبر رادی با تکیه بر نظریات شینودا بولن

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 223-240
امین مختاری؛ مجید سرسنگی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب