1.

بررسی خصوصیات چند شکلی‌های تک نوکلئوتیدی در ناحیه َ5 ژن لاکتوفرین در گاوهای بومی و هلشتاین ایران

دوره 69، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 49-55
مصطفی محقق دولت آبادی؛ جواد حبیبی زاد؛ فرحناز ایمانی خواه

2.

بررسی عملکرد روش های مختلف در انتخاب نشانگرهای SNP موثر بر تمایز نژادی اسب ها

دوره 25، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-11
سیاوش منظوری؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی

3.

مطالعه‌ عدم تعادل پیوستگی و شناسایی ساختار بلوک‌های هاپلوتیپی در گاوهای سرابی

دوره 20، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 29-41
حمید مرزبانی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب