1.

ارزیابی پتانسیل روانگرایی در بخشی ازنواحی جنوب شرقی تهران

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382
فرج الله عسکری؛ مجید کسایی

2.

ارزیابی کمی بیابان زایی جهت ارائه یک مدل منطقه ای مطالعه موردی: دشت آق قلا و گمیشان در استان گلستان

دوره 54، شماره 1، فروردین 1380
حسن احمدی؛ محمدرضا آبادی؛ مجید اونق؛ محمدرضا اختصاصی

3.

ارزیابی و پهنه بندی لرزهای شهر تبریز با استفاده از منطق Fuzzy با تلفیق AHP و TOPSIS در محیط ARCGIS

دوره 46، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 697-717
حسین حاتمی نژاد؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ حسین آهار؛ محمد علی سالکی

4.

بررسی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی در حوزه آبخیز قره‌سو

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 159-170
مهشید کریمی؛ کاکا شاهدی؛ خه بات خسروی

5.

بررسی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی منطقه رودبار)

دوره 1، شماره 0، مرداد 1384
عقیل اشقلی فراهانی؛ محمد تشنه‌لب؛ جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا

6.

بررسی عوامل موثر بر زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن درحوزه آبخیز لتیان

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1073-1083
اصغر کوه پیما؛ سادات فیض نیا

7.

برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین

دوره 29، شماره 31، تیر 1382
مهندس شراره پورابراهیم؛ دکتراحمد رضا

8.

پایش و پهنه بندی خصوصیات خشکسالی هواشناسی با استفاده از مدل زنجیرۀ مارکوف و روش های زمین آمار (مطالعۀ موردی: استان قزوین)

دوره 69، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 1075-1099
فاطمه مقصود؛ آرش ملکیان؛ محسن محسنی ساروی؛ ام البنین بذرافشان

9.

پراکنش فلزات سنگین سرب، مس و نیکل در اراضی آبیاری شده با پساب شهر تهران با استفاده از داده‌های ماهواره‌ سنتینل2

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 113-129
یاسر عباسی؛ فرهاد میرزایی اصلی؛ تیمور سهرابی

10.

پهنه بندی خطر حرکتهای توده ای با استفاده از دو روش رگرسیون چند متغیره و تحلیل سلسله مراتبی ‹مطالعه موردی حوزه آبخیز گرمی چاه ›

دوره 56، شماره 3، دی 1382
حسن احمدی؛ اباذر اسمعلی؛ سادات فیض نیا؛ محسن شریعت جعفری

11.

پهنه بندی درجه – روزهای نیاز به گرمایش و سرمایش منطقه آذربایجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 0، شماره 0، اسفند 1387
عبداله فرجی؛ مجید زاهدی؛ علی اکبر رسولی

12.

پهنه بندی رویداد زمین لغزش درحوضه آبریزپشت تنگ شهرستان سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
ایرج جباری؛ جواد میرنظری

13.

پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران

دوره 37، شماره 2، شهریور 1382
محمد کاظم جعفری؛ آرش رزمخواه؛ محمد کشاورز بخشایش

14.

پهنه بندی مناطق مناسب برای تغذیه مصنوعی دردشت ورامین به کمک GIS و سامانه پشتیبانی تصمیم گیری (DSS)

دوره 33، شماره 42، شهریور 1386
محمود حکمت پور؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ ابوالفضل خلیل پور

15.

تدوین الگوریتم تصمیم گیری برای پهنه بندی زون هسته در اندوختگاه‌های زیستکره کشور (مطالعه اندوختگاه دنا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1402
میترا البرزی منش؛ افشین دانه کار؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ مریم رباطی؛ امیر علم بیگی

16.

دستیابی به توسعه پایدار به کمک مکان‌یابی بهینه تاسیسات بر اساس پهنه‌بندی در مقیاس منظر مورد مطالعه: نواحی خشک ایران- شیراز

دوره 4، شماره 6، فروردین 1391، صفحه 35-45
لیلا کوکبی؛ مجتبی قدیری معصوم

17.

شبیه‌سازی و تعیین ظرفیت هیدرولیکی خورگورسوزان در سیلاب شهری با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بخشی از شهر بندرعباس)

دوره 44، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 703-720
احمد نوحه گر؛ مریم حیدرزاده؛ آرش ملکیان

18.

کاربرد سیستم شبکة عصبی مصنوعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش, مطالعه موردی: ناحیه سفیدار گله در استان سمنان

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
بابک راکعی؛ ماشااله خامه‌چیان؛ پرویز عبدالملکی؛ پانته‌آ گیاهچی

19.

مدل سازی کمی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در زاگرس چین خورده

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
عبدالامیر کرم؛ فرج ا... محمودی

20.

مقایسه عوامل تأثیرگذار در خطر زمین لغزش در دو مقیاس مکانی با روش رگرسیون چند متغیره (مطالعه موردی حوزه آبخیز طالقان)

دوره 69، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 201-210
الهام مشکوتی؛ حسن احمدی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ محمد هادی داودی

21.

مکان یابی واحدهای خدمات بازرگانی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 37، شماره 2، آبان 1384
دکتر حسنعلی فرجی سبکبارسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب