1.

اثر سن و قسمت های مختلف بدن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی چرم شترمرغ

دوره 18، شماره 3، آبان 1395، صفحه 625-633
مهناز صالحی؛ علی مقصودی

2.

بررسی امکان برآورد تعداد و مساحت کل زمین‏لغزش‏ها با استفاده از تعیین توزیع فراوانی مساحت و حجم (مطالعة موردی: استان مازندران)

دوره 67، شماره 2، تیر 1393، صفحه 159-175
ابراهیم امیدوار؛ عطااله کاویان

3.

تأثیر تعداد واکه بر مساحت فضای واکه‌ا‌‌ی زبان فارسی و مازندرانی: پیش‌بینی کلیدی نظریۀ پراکندگی سازگاریافته

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 97-115
بتول علی‌نژاد

4.

توسعه مدل موجک متقاطع - فیلتر کالمن خطوط ایزوکرون برای تحلیل وقایع مرکب بارش- رواناب

دوره 8، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 39-53
فاطمه محمدی؛ احمد فاخری فرد؛ محمد علی قربانی؛ یعقوب دین پژوه؛ صداقت شهمراد

5.

راه های تشخیص آب کر

دوره 8، شماره 2، آبان 1391، صفحه 191-215
سید حسین نوری

6.

عوامل محیطی تبیین کننده توزیع ارتفاعی سوسماران در ایران (مطالعه موردی خانواده لاسرتیده)

دوره 71، شماره 4، دی 1397، صفحه 495-508
انوشه کفاش؛ سهراب اشرفی؛ آنماری اوهلر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب