1.

ارزیابی کمی اثر فعالیت های آبخیزداری بر ترسیب و ذخیرۀ کربن به منظور کاهش تغییرات اقلیمی (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز پررود- سرشاخۀ حوضۀ آبخیز شاهرود)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 161-172
محمد طهمورث؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ حسین آذرنیوند؛ علی‌اکبر نظری سامانی

2.

تأثیر جنگل‏کاری پهن‌برگ و سوزنی‌برگ بر میزان ذخیرۀ کربن خاک در جنگل برنجستانک استان مازندران

دوره 68، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 179-190
حمید جلیلوند؛ زینب جعفریان؛ مجید یوسفی

3.

تأثیر عوامل توپوگرافی در پتانسیل ذخیرۀ کربن دو گونۀ Astragalus gossypinus و Astragalus parrowianus (مطالعۀ موردی: مراتع کوهستانی استان کرمانشاه)

دوره 66، شماره 2، تیر 1392، صفحه 213-221
سیده خدیجه مهدوی؛ احمد چوپانیان؛ مهشید سوری

4.

تحلیل اثرات نوع کاربری اراضی بر ترسیب کربن خاک (مطالعۀ موردی: حوزۀ‌ آبخیز واز شهرستان نور)

دوره 72، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 183-193
میثم علی زاده؛ بهروز ملکپور؛ حمید آریا؛ سمانه وردیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب