1.

ارزش بهبود کیفیت هوا در نتیجة کاهش گاز دی‏اکسید گوگرد (SO2) منتشرشده از مجتمع مس سرچشمه: رهیافت ارزش‌گذاری مشروط انتخاب دوگانة یک و نیم بعدی

دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-21
سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی

2.

ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مجتمع‌های صنعتی با روش AN-AM مطالعۀموردی: مجتمع مس سرچشمه

دوره 39، شماره 3، مهر 1392، صفحه 105-116
عباس اکبری‌نژاد پاقلعه؛ شاهو کرمی؛ رضا احمدیان؛ سیدمصطفی مختاباد امرئی؛ سامان گلالی‌زاده

3.

برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 431-438
سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی

4.

برآورد میزان بهینة اجتماعی گاز دی اکسید گوگرد (SO2) منتشر‌شده از مجتمع مس سرچشمه و مالیات بهینه بر آن

دوره 49، شماره 4، دی 1393، صفحه 775-797
سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب