1.

ابعاد و مولفه‌های اکوسیستم کارآفرینی فناوری در صنایع خلاق دیجیتال ایران با تاکید بر ذائقه فرهنگی فناوری‌های دیجیتال

دوره 15، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 181-200
مریم همتیان خیاط؛ حسام زندحسامی؛ علی داوری

2.

ارائه مدل کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری: رویکرد کیفی

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 85-108
قاسم رمضان پور نرگسی؛ غلامرضا طالقانی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری

3.

ارایه مدل مفهومی زنجیره تامین کارآفرینانه با تاکید بر فناوری در صنایع لبنی - رویکرد دلفی فازی

دوره 50، شماره 4، دی 1398، صفحه 803-817
سیده آنوشا قدس علوی؛ حسین دیده خانی؛ محمدشریف شریف‌زاده

4.

بررسی موانع توسعه‌ی کارآفرینی نانوفناورانه

دوره 6، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 105-124
روح‌اله رضایی؛ شادعلی توحیدلو؛ ابوالقاسم عربیون

5.

تدوین چارچوب سیاست‌های تأمین مالی کارآفرینی فناورانه

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 91-112
محسن مطیعی؛ محمدعلی مرادی؛ ابوالقاسم عربیون؛ محمد رضا میگون پوری

6.

شاپرک به‌مثابة کارآفرینی فناورانه در سازمان‌های بزرگ عمومی

دوره 8، شماره 3، مهر 1394، صفحه 393-411
علی رضائیان؛ حسن دانایی فرد؛ کمال سخدری؛ مهدی وحدت کار

7.

شناسایی موانع توسعه کارآفرینی فناورانه منطقه‌ای (موردمطالعه: شهرستان سرباز)

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 124-139
جواد کیخاکهن؛ مرتضی اکبری؛ سید رضا حجازی

8.

عناصر کلیدی موثر بر توسعه کارآفرینی فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری در ایران

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 749-766
قاسم رمضانپور نرگسی؛ سمیه رمضانپور نرگسی؛ علی غفاری

9.

فرایند اسپین‌آف و توسعة سرمایة اجتماعی کارآفرینان دانشگاهی

دوره 11، شماره 2، تیر 1403، صفحه 115-132
مصطفی حیدری هراتمه

10.

هوش مصنوعی و فرصت‌های کسب¬وکار: شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ایجاد مزیت رقابتی برای کسب¬وکارهای فناور (مطالعه¬ی صنعت بازی‌های رایانه‌ای)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 7-26
سید علی¬اکبر احمدی؛ محمدرضا دارائی؛ آرش سلام¬زاده؛ محمدرضا جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب