صاحبانی, نوازاله, زاد, جواد, تهرانی, عباس شریفی, خیری, احمد, محمدی, مجتبی. (1384). مطالعه ارتباط بین مراحل مختلف بیولوژی نماتد مولد گره (Meloidogyne javanica) و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) و امکان سیستمیک شدن حساسیت ایجاد شده به وسیله نماتد در گیاه به قارچ. , 36(1), -.
نوازاله صاحبانی; جواد زاد; عباس شریفی تهرانی; احمد خیری; مجتبی محمدی. "مطالعه ارتباط بین مراحل مختلف بیولوژی نماتد مولد گره (Meloidogyne javanica) و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) و امکان سیستمیک شدن حساسیت ایجاد شده به وسیله نماتد در گیاه به قارچ". , 36, 1, 1384, -.
صاحبانی, نوازاله, زاد, جواد, تهرانی, عباس شریفی, خیری, احمد, محمدی, مجتبی. (1384). 'مطالعه ارتباط بین مراحل مختلف بیولوژی نماتد مولد گره (Meloidogyne javanica) و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) و امکان سیستمیک شدن حساسیت ایجاد شده به وسیله نماتد در گیاه به قارچ', , 36(1), pp. -.
صاحبانی, نوازاله, زاد, جواد, تهرانی, عباس شریفی, خیری, احمد, محمدی, مجتبی. مطالعه ارتباط بین مراحل مختلف بیولوژی نماتد مولد گره (Meloidogyne javanica) و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) و امکان سیستمیک شدن حساسیت ایجاد شده به وسیله نماتد در گیاه به قارچ. , 1384; 36(1): -.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب