1.

بررسی تاکسونومیک خانوادة (Lygaeidae (Hemiptera : Heteroptera در منطقه کرج

کتایون خردمند؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ علیمراد سرافرازی

2.

کاربرد رابطه هوخهات در زهکش‌های زیرزمینی در منطقه رودشت اصفهان

منیره فرامرزی؛ بهروز مصطفی زاده؛ منوچهر ترابی؛ سیدفرهاد موسوی

3.

برآورد اثر ژن‌ها و ترکیب پذیری برخی از صفات کمی برنج به روش دای آلل

مریم حسینی؛ رحیم هنرنژاد؛ علیرضا ترنگ

4.

مطالعه سازگاری و ارزیابی عملکرد اسانس توده های بومی علف لیموی ایران

محمد حسین میرجلیلی؛ سید محمد فخر طباطبایی؛ رضا امید بیگی

5.

تعیین روابط ژنتیکی در اینبردلاین‏های ذرت با استفاده از نشانگرریزماهواره

فاطمه دهقان‏ نیری؛ سیروس عبدمیشانی؛ علی محمد شکیب؛ سیدبدرالدین ابراهیم سیدطباطبایی؛ احمد بانکه ساز

6.

پایش روزانه خشکسالی دراستان تهران

مهنوش مقدسی؛ سعید مرید؛ هوشنگ قائمی؛ جمال محمدولی سامانی

7.

تأثیر فصل کاشت و فاصله بوته در نحوه توزیع و میزان جذب نور در جامعه گیاهی ژنوتیپهای مختلف گلرنگ (Carthamus tinctorious L.)

بهرام مجد نصیری؛ محمدرضا احمدی

8.

شناسائی ژنوتیپ های متحمل به شوری گندم نان از طریق کشت بافت وآزمون جوانه زنی

احمدرضا قنادها؛ منصور امیدی؛ روح‌اله عبدالشاهی؛ کاظم پوستینی

9.

بررسی تاثیر تراکم جمعیت چاودار بر صفات زایشی و عملکرد گندم

محمد رضا هریوندی؛ ناصر لطیفی؛ ابراهیم زینلی؛ احمد فیض آبادی؛ کوروش شجاعی

10.

تعیین اندازه ذرات علف یونجه خشک با سیستم پنسیلوانیا و اثر آن روی توان تولیدی گاوهای شیرده

ابوالفضل زالی؛ مسعود نصوحی؛ علی نیکخواه

11.

بررسی اثر عوامل عمده اکولوژیک در تولید بلاستوسپور قارچ Verticillium lecanii DAOM 198499 در محیط‌مایع

محمد جعفر فارسی؛ حسن عسکری؛ خلیل طالبی‌جهرمی؛ عزیز خرازی پاکدل

12.

اثر شرایط محیطی روی رهاشدن، جوانه‌زنی و بیماری‌زایی آسکوسپورهای Uncinula necator عامل بیماری سفیدک سطحی انگور

محمد حاجیان شهری؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ سید محمود اخوت؛ عباس صفرنژاد

13.

تاثیر کاربرد نیتروژن و تراکم بوته بر برخی ویژگی‌های زراعی کنجد

ایوب پاپری مقدم فرد؛ محمد جعفر بحرانی

14.

بررسی بیولوژی سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Gennadius) روی سه رقم بادنجان در شرایط آزمایشگاهی

لیدا فکرت؛ پرویز شیشه بر

15.

نقشه یابی QTLهای صفات مورفولوژیکی گندم

ولی اله محمدی؛ محمدرضا قنادها؛ عباسعلی زالی؛ بهمن یزدی صمدی؛ پتریک برن

16.

اندازه‌ گیری‌ قدرت‌ بازار با استفاده‌ از مدل‌ سازمان‌ صنعتی‌ جدید (مطالعه‌ موردی‌: صنایع‌ تبدیلی‌ در استان‌ خراسان‌)

محمد مظهری؛ وسعید یزدانی

17.

اثرات آبیاری در مراحل مختلف فنولوژیک بر روی برخی از صفات ژنوتیپ‌های جوبهاره

سعید فتح باهری؛ عزیز جوانشیر؛ حمداله کاظمی؛ سعید اهری‌زاد

18.

بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

حسین شکفته؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی

19.

تجزیه ژنتیکی عملکرد و صفات وابسته به آن در گندم نان

خداداد مصطفوی؛ عبدالهادی حسین‌زاده؛ حسن زینالی خانقاه

20.

مطالعه ارتباط بین مراحل مختلف بیولوژی نماتد مولد گره (Meloidogyne javanica) و شدت بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‌فرنگی (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) و امکان سیستمیک شدن حساسیت ایجاد شده به وسیله نماتد در گیاه به قارچ

نوازاله صاحبانی؛ جواد زاد؛ عباس شریفی تهرانی؛ احمد خیری؛ مجتبی محمدی

21.

تاثیر کاربرد جداگانه و تلفیقی علفکشهای مختلف بر عملکرد، اجزای عملکرد وصفات مهم زراعی عدس (Medik (Lens culinaris درکشت انتظاری و بهاره

حسن کریم‌مجنی؛ حسن محمدعلیزاده؛ ناصر مجنون حسینی؛ سیدعلی پیغمبری

22.

مطالعه انتقال پذیری مارکرهای میکروساتلایت گندم هگزاپلوئید (Triticum aestivum L.) به ژنوتیپ‌های مختلف گندمهای هگزاپلوئید و تتراپلوئید

نادعلی بابا ئیان جلودار؛ نائوکی موری؛ چی‌هارا ناکامورا

23.

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه و تعداد پره در استحصال توان در توربین‌های پرپره بادی

علیرضا کیهانی؛ محمود رضا گلزاریان؛ رضا علیمردانی

24.

شناسایی پلاسمیدهای مشترک در بین باکتریهای ریزوبیوم با استفاده از تهیه خزانه ژن

امیر لکزیان

25.

معرفی برخی از کنه‌های پیش استیگمای (Prostigmata) مزارع چغندرقند میاندوآب

کریم حدادایرانی نژاد؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ پرویز طالبی چایچی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب