کردجزی, معظمه, ایمانپور, محمد رضا, شعبانپور, بهاره. (1390). ارتباط میان شوری و هدایت الکتریکی آب با هماتوکریت، مولفه‌های یونی سرم خون، برخی شاخص‌های رشد، بقاء و استرس در ماهی کپور معمولی 1758) Cyprinus carpio Linneaus). , 64(4), 319-332.
معظمه کردجزی; محمد رضا ایمانپور; بهاره شعبانپور. "ارتباط میان شوری و هدایت الکتریکی آب با هماتوکریت، مولفه‌های یونی سرم خون، برخی شاخص‌های رشد، بقاء و استرس در ماهی کپور معمولی 1758) Cyprinus carpio Linneaus)". , 64, 4, 1390, 319-332.
کردجزی, معظمه, ایمانپور, محمد رضا, شعبانپور, بهاره. (1390). 'ارتباط میان شوری و هدایت الکتریکی آب با هماتوکریت، مولفه‌های یونی سرم خون، برخی شاخص‌های رشد، بقاء و استرس در ماهی کپور معمولی 1758) Cyprinus carpio Linneaus)', , 64(4), pp. 319-332.
کردجزی, معظمه, ایمانپور, محمد رضا, شعبانپور, بهاره. ارتباط میان شوری و هدایت الکتریکی آب با هماتوکریت، مولفه‌های یونی سرم خون، برخی شاخص‌های رشد، بقاء و استرس در ماهی کپور معمولی 1758) Cyprinus carpio Linneaus). , 1390; 64(4): 319-332.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب