1.

اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و زمان غذادهی بر تولید آلاینده‌های نیتروژنی در یک سازگان نیمه‌بسته پرورش ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 281-291
مهرداد فرهنگی؛ غلامرضا رفیعی

2.

بیولوژی ماهی کریشو نر در سواحل خلیج فارس (استان بوشهر)

صفحه 293-307
اکبر عباس زاده؛ یزدان کیوانی؛ نصرالله محبوبی صوفیانی

3.

بررسی عادات غذایی ماهی Scartelaos tenuis در آب‌های استان بوشهر

صفحه 309-318
لیلا عبدلی؛ احسان کامرانی؛ اصغر عبدلی

4.

ارتباط میان شوری و هدایت الکتریکی آب با هماتوکریت، مولفه‌های یونی سرم خون، برخی شاخص‌های رشد، بقاء و استرس در ماهی کپور معمولی 1758) Cyprinus carpio Linneaus)

صفحه 319-332
معظمه کردجزی؛ محمد رضا ایمانپور؛ بهاره شعبانپور

5.

بررسی تاثیر دافنی ماگنای Daphnia magna)) غنی شده با عصاره مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) بر رشد و مقاومت لاروهای ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در برابر عوامل استرس زا

صفحه 345-355
محمد لشکربلوکی؛ حجت جعفریان؛ عبدالصمد کرامت

6.

ارزیابی زیستی رودخانه زرین گل(استان گلستان) با استفاده از ساختار جمعیت ماکروبنتوزها

صفحه 357-369
الهام میررسولی؛ رسول قربانی

7.

بررسی و تعیین میزان غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی گل خورک والتونی در ناحیه خلیج فارس

صفحه 333-343
ناصر کوسج؛ احسان کامرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب