لشکربلوکی, محمد, جعفریان, حجت, کرامت, عبدالصمد. (1390). بررسی تاثیر دافنی ماگنای Daphnia magna)) غنی شده با عصاره مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) بر رشد و مقاومت لاروهای ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در برابر عوامل استرس زا. , 64(4), 345-355.
محمد لشکربلوکی; حجت جعفریان; عبدالصمد کرامت. "بررسی تاثیر دافنی ماگنای Daphnia magna)) غنی شده با عصاره مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) بر رشد و مقاومت لاروهای ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در برابر عوامل استرس زا". , 64, 4, 1390, 345-355.
لشکربلوکی, محمد, جعفریان, حجت, کرامت, عبدالصمد. (1390). 'بررسی تاثیر دافنی ماگنای Daphnia magna)) غنی شده با عصاره مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) بر رشد و مقاومت لاروهای ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در برابر عوامل استرس زا', , 64(4), pp. 345-355.
لشکربلوکی, محمد, جعفریان, حجت, کرامت, عبدالصمد. بررسی تاثیر دافنی ماگنای Daphnia magna)) غنی شده با عصاره مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cerevisiae) بر رشد و مقاومت لاروهای ماهی تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus) در برابر عوامل استرس زا. , 1390; 64(4): 345-355.


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب