شول, افسانه, شمشیری, محمد حسین, اخگری, عبدالرضا, اسماعیلی زاده, مجید. (1393). اثر قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال‏های پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری. , 45(3), 297-307. doi: 10.22059/ijhs.2014.52879
افسانه شول; محمد حسین شمشیری; عبدالرضا اخگری; مجید اسماعیلی زاده. "اثر قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال‏های پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری". , 45, 3, 1393, 297-307. doi: 10.22059/ijhs.2014.52879
شول, افسانه, شمشیری, محمد حسین, اخگری, عبدالرضا, اسماعیلی زاده, مجید. (1393). 'اثر قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال‏های پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری', , 45(3), pp. 297-307. doi: 10.22059/ijhs.2014.52879
شول, افسانه, شمشیری, محمد حسین, اخگری, عبدالرضا, اسماعیلی زاده, مجید. اثر قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنس بر رشد رویشی دانهال‏های پستۀ رقم قزوینی در چهار رژیم مختلف آبیاری. , 1393; 45(3): 297-307. doi: 10.22059/ijhs.2014.52879


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب