. (1394). ارتباط عدم تقارن امواج آلفای قشر پیشانی در حالت استراحت با نشانه های افسردگی و اضطراب پرسشنامه DASS-21. , 6(1), 105-114. doi: 10.22059/japr.2015.55039
. "ارتباط عدم تقارن امواج آلفای قشر پیشانی در حالت استراحت با نشانه های افسردگی و اضطراب پرسشنامه DASS-21". , 6, 1, 1394, 105-114. doi: 10.22059/japr.2015.55039
. (1394). 'ارتباط عدم تقارن امواج آلفای قشر پیشانی در حالت استراحت با نشانه های افسردگی و اضطراب پرسشنامه DASS-21', , 6(1), pp. 105-114. doi: 10.22059/japr.2015.55039
. ارتباط عدم تقارن امواج آلفای قشر پیشانی در حالت استراحت با نشانه های افسردگی و اضطراب پرسشنامه DASS-21. , 1394; 6(1): 105-114. doi: 10.22059/japr.2015.55039


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب