1.

اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مسئله بر کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه

صفحه 1-10

2.

مقایسه منزلت های هویت بین فردی زنان و مردان متاهل با توجه به وضعیت طلاق عاطفی

صفحه 11-23

3.

فراتحلیلی بر اثربخشی مداخله در حوزه حافظه فعال

صفحه 25-46

4.

تاثیر پدیده سرکوب تکرار و فرکانس محرک شنیداری بر ادراک مدت زمانی آن

صفحه 47-60

5.

تأثیر افزایش فرکانس رزونانس HRV بر کاهش افسردگی بیماران عروق کرونر قلب به دنبال جراحی CABG

صفحه 61-88

6.

تعیین ارتباط سبک دلبستگی و افسردگی، اضطراب و استرس با میانجیگری احساس گناه مراقب در مراقبان خویشاوند مبتلایان به آلزایمر: مدل ساختاری

صفحه 89-104

7.

ارتباط عدم تقارن امواج آلفای قشر پیشانی در حالت استراحت با نشانه های افسردگی و اضطراب پرسشنامه DASS-21

صفحه 105-114

8.

رفتارهای پرخطر و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

صفحه 115-135

9.

ارتباط زیرمجموعه های وسواس فکری- عملی، آشفتگی استنتاج و راهبردهای تنظیم هیجانی با باورهای وسواسی در زنان

صفحه 137-150

10.

بررسی اثربخشی آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت های حرکتی کودکان با آسیب بینایی

صفحه 151-159

11.

پیش‌بینی موفقیت در ریاضیات بر اساس سبک‌های فرزندپروری و طرحواره‌های ناسازگار اولیه در دانش‌آموزان

صفحه 161-172

12.

ارتباط ایمان به حضور خداوند در زندگی زناشویی و رضایت‌مندی زوجین: بررسی نقش میانجی شیوه های مقابله مذهبی

صفحه 173-192

13.

روابط تعلل ورزی تحصیلی با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی

صفحه 193-207

14.

اثربخشی درمان شناختی – رفتاری به روش گروهی بر کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب و استرس بیماران مبتلا به درد مزمن

صفحه 209-224

15.

بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب بینایی بر سازگاری و سلامت روان آنان

صفحه 225-241


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب