هوشیدری, فرحناز, سفید کن, فاطمه, طبایی عقدایی, سید رضا, یوسفی, بایزید. (1397). بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان. , 49(1), 15-23. doi: 10.22059/ijhs.2018.139161.903
فرحناز هوشیدری; فاطمه سفید کن; سید رضا طبایی عقدایی; بایزید یوسفی. "بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان". , 49, 1, 1397, 15-23. doi: 10.22059/ijhs.2018.139161.903
هوشیدری, فرحناز, سفید کن, فاطمه, طبایی عقدایی, سید رضا, یوسفی, بایزید. (1397). 'بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان', , 49(1), pp. 15-23. doi: 10.22059/ijhs.2018.139161.903
هوشیدری, فرحناز, سفید کن, فاطمه, طبایی عقدایی, سید رضا, یوسفی, بایزید. بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان. , 1397; 49(1): 15-23. doi: 10.22059/ijhs.2018.139161.903


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب