1.

بررسی تکمیلی دورگ‌های بی‌دانۀ جدید به‌دست‌آمده از تلاقی برخی رقم‌های دانه‌دار و بی‌دانۀ انگور

صفحه 1-13
علیرضا رحیمی؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ مجید اسمعیلی؛ اورنگ خادمی؛ امید گودرزی

2.

بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس پنج اکسشن مرزه گونه Satureja mutica Fisch. & C.A.Mey. در شرایط زراعی کردستان

صفحه 15-23
فرحناز هوشیدری؛ فاطمه سفید کن؛ سید رضا طبایی عقدایی؛ بایزید یوسفی

3.

برآورد نیاز سرمایی و گرمایی جوانه‌های گل سه رقم تجاری زردآلو با استفاده از مدل‌های مختلف

صفحه 25-36
فاطمه نکونام؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح اله زمانی

4.

تأثیر دور آبیاری و کاربرد سیلیسیم بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.)

صفحه 37-45
رسول محمدنیا؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ صحبت بهرامی نژاد

5.

تأثیر تنش شوری بر برخی بوم‌جور‌های گیاه دارویی دم شیر (Leonurus cardiaca L.)

صفحه 47-56
احمد زمانی؛ مجید شکرپور؛ وحیده ناظری

6.

بررسی پاسخ‌های ریخت‌شناختی و بیوشیمیایی برخی گونه‌های چمن تلقیح شده با قارچ قارچریشه‌ای در شرایط تنش عنصر سرب

صفحه 57-68
کمال غلامی پور فرد؛ هدایت زکی زاده؛ محمود قاسم نژاد؛ محسن کافی؛ فرهاد رجالی

7.

تأثیر هدایت‌ الکتریکی محلول غذایی بر رشد و نمو گل رز شاخه بریدۀ رقم ’دولسویتا‘ در نظام آبکشت

صفحه 69-77
داود عسگری؛ محسن کافی؛ روح انگیز نادری؛ رسول راهنمایی

8.

ارزیابی تحمل سرمای زمستانی و برآورد دمای بحرانی (LT50) در 21 نژادگان توت‌فرنگی

صفحه 79-91
فرهاد کرمی؛ منصور غلامی؛ احمد ارشادی؛ عادل سی و سه مرده

9.

تأثیر نسبت‌های مختلف نیتروژن آمونیومی و نیتراتی بر ویژگی‌های کمی و کیفی درختان سیب رقم‌های گلاب‌‌کهنز و گرانی اسمیت

صفحه 93-103
مصباح بابالار؛ پریا احمدی؛ علیرضا طلایی؛ محمد علی عسکری سرچشمه

10.

ارزیابی قابلیت انبارمانی چند جمعیت و رقم از پیاز روز کوتاه در انبار کنترل‌نشده

صفحه 105-116
عبدالستار دارابی

11.

تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کیفیت و عمر نگهداری نیمه برش‌های تازۀ میوۀ هندوانۀ رقم کریمسون سوئیت

صفحه 117-131
بشری علی بیگی؛ فروزنده سلطانی صالح آبادی؛ سیامک کلانتری

12.

بهبود جذب عناصر غذایی، شاخص‌های رشد و عملکرد دو تودۀ خیار بومی آذربایجان شرقی از طریق پایه‌های پیوندی

صفحه 133-146
ادریس حاج علی؛ صاحبعلی بلندنظر؛ جابر پناهنده

13.

ارزیابی تأثیر پرتوگاما بر آلودگی میکروبی و شاخص‌های کیفی سه رقم خرما (Phoenix dactylifera L.) در مدت انبارمانی

صفحه 147-156
سعیده زربخش؛ سمیه رستگار؛ صدیقه جوادپور

14.

بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میوۀ برخی از نژادگان‌های ازگیل در استان آذربایجان شرقی

صفحه 157-169
بشیر ایوب نژادگان جرمی؛ حمید حسن پور

15.

تجزیۀ ارتباط صفات ریخت‌شناختی با نشانگرهای ISSR در گوجه‌فرنگی

صفحه 171-181
مشهید هناره؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ آتیلا دورسون

16.

بررسی تأثیر تغذیۀ برگی سیلیسیم بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم

صفحه 183-196
مهری مهدوی؛ بهروز اسماعیل پور؛ حمیده فاطمی

17.

ارزیابی تأثیر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد مادۀ خشک و کمیت و کیفیت اسانس ریحان سبز (Ocimum basilicum L.) در منطقۀ فیروزکوه

صفحه 197-209
پرنیا عاشقی؛ محمد تقی درزی؛ محمدرضا حاج سید هادی

18.

ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای برخی رقم‌های پسته بنابر نتایج تجزیۀ برگ

صفحه 211-221
مهدی طاهری؛ مجید نجفی

19.

افزایش جذب عنصرهای غذایی و رنگدانه‌های نورساختی گل حنای گینه‌نو (Impatiens hawkeri) با محلول‌پاشی سیلیسیم در محیط آبکشت

صفحه 223-230
سعید ریزی؛ لیلا محمدی؛ رحیم برزگر

20.

تأثیر اسید سالیسیلیک و تیامین بر گلدهی و صفات ریخت‌‌شناختی گل شاخه بریدۀ مریم در دو نظام آبکشتی و کشت در خاک

صفحه 231-241
مهرداد باباربیع؛ حسین زارعی؛ سیما بادلی؛ وحید ملازاده

21.

باززایی، پرآوری و افزونش تجاری آنتوریوم آندرانوم رقم صورتی (Anthurium andraeanum cv Pink) به‌روش ریزازدیادی

صفحه 243-252
میترا اعلایی؛ هاجر نریمانی؛ عباس بهاری؛ جعفر محمدی

22.

بررسی عامل‌های مؤثر در القای ریشۀ موئین و افزایش میزان رزمارینیک‌اسید زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

صفحه 253-267
بهمن حسینی؛ نسرین ایوبی؛ محمد فتاحی

23.

بررسی الگوی بیان ژن‌های AsFT و gaLFY در فرایند تکامل زایشی در اندام‌های مختلف برخی از همگروه‌های سیر ایرانی (Allium sativum L.)

صفحه 269-278
فهیمه قائمی زاده؛ فرشاد دشتی؛ علیرضا شافعی نیا

24.

بررسی تنوع ریخت‌شناختی برخی تمشک‌های سیاه بی‌خار مازندران

صفحه 279-290
ناهید عبدی؛ حسین مرادی؛ مهدی حدادی نژاد

25.

برآورد وراثت‌پذیری، همبستگی صفات عملکردی و ارزیابی میوه‌شناختی نتاج سیب

صفحه 291-300
حمید کوه نشین لیلی؛ حسن حاج نجاری؛ داوود بخشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب