ایرانی پور, شهزاد, نصیری, رقیه, کریم زاده, رقیه. (1399). ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae). , 8(2), 59-74. doi: 10.22059/jbioc.2020.289487.277
شهزاد ایرانی پور; رقیه نصیری; رقیه کریم زاده. "ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae)". , 8, 2, 1399, 59-74. doi: 10.22059/jbioc.2020.289487.277
ایرانی پور, شهزاد, نصیری, رقیه, کریم زاده, رقیه. (1399). 'ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae)', , 8(2), pp. 59-74. doi: 10.22059/jbioc.2020.289487.277
ایرانی پور, شهزاد, نصیری, رقیه, کریم زاده, رقیه. ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae). , 1399; 8(2): 59-74. doi: 10.22059/jbioc.2020.289487.277


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب