1.

بررسی قارچ‌های همراه با نماتود سیستی غلات (Heterodera filipjevi) و تأثیر گونه‌های فوزاریوم روی نماتود در شرایط آزمایشگاه

صفحه 1-12
علیرضا احمدی؛ هاجر صالحی کهریز سنگی؛ ذبیح الله اعظمی ساردویی؛ مهدی شتاب بوشهری؛ فرناز فکرت

2.

زیست‌شناسی سرخرطومی بذرخوار خارخسک Microlarinus lareynii (Col., Curculionidae) عامل بیوکنترل علف‌هرز خارخسک در منطقه‌ی ارومیه

صفحه 13-25
یونس کریمپور؛ محمد محبی نیا

3.

پیامدهای کاربرد گونه‌های قارچ تریکودرما بر رشد گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) و اثر آن بر پاسخ‌های دفاعی گیاه علیه Rhizoctonia solani

صفحه 27-38
سیدجواد صانعی؛ سیداسماعیل رضوی

4.

مدلسازی و بهینه‌یابی خواص ضدقارچی برخی اسانس‌های گیاهی علیه پوسیدگی نرم (Rhizopus Stolonifer ) با استفاده از روش سطح پاسخ

صفحه 39-49
محمد طهماسبی؛ عبداله گلمحمدی؛ علی نعمت اله زاده؛ مهدی داوری؛ اسماعیل چمنی

5.

بررسی ویژگی‌های ظاهری درختان میزبان در فعالیت شکارگری دارکوب Dendrocopos syriacus (Hemprich & Ehrenberg) روی پروانه زنبور مانند گالزای صنوبر (Rott.) Paranthrene tabaniformis

صفحه 51-57
مسعود امین املشی؛ منصور صالحی

6.

ترجیح میزبانی و هیپرپارازیتیسم زنبور Hym.; Encyrtidae)) Ooencyrtus fecundus پارازیتویید تخم سن گندم و هیپرپارازیتویید جنس Trissolcus spp. (Hym.; Platygastridae)

صفحه 59-74
شهزاد ایرانی پور؛ رقیه نصیری؛ رقیه کریم زاده

7.

اثر جفت‌گیری و سن افراد ماده بر ویژگی‌های تولیدمثلی Psix saccharicola (Hymenoptera: Scelionidae) پارازیتویید تخم سن‌های‌ سبز پسته

صفحه 75-85
زهرا غلامعلی‎زاده؛ مهدی ضیاءالدینی؛ محمدامین جلالی

8.

بررسی اثر سویه‌های باکتری Enterococcus faecium شیره بلوط ایرانی در کنترل زیستی بیمارگر‌های گیاهی

صفحه 87-99
ندا کلانتری؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مصطفی درویش نیا

9.

اثر گیاه پوششی گل عسل بر کارایی زنبور Trichogramma cacoeciae

صفحه 101-114
مریم گودرزی؛ احمد عاشوری؛ حمیدرضا صراف معیری؛ کلوس زبیتز

10.

ارزیابی اثر آنتاگونیستی استرپتومایسس های ریزوسفر گندم در بیوکنترل پوسیدگی معمولی ریشه ناشی از Bipolaris sorokiniana

صفحه 113-126
رسول اکبرپور؛ کیوان بهبودی

11.

افزایش تولید زیست توده و بهبود کارایی بیوکنترلی سویه Bacillus pumilus INR7 با تغییر منابع کربن محیط کشت

صفحه 127-136
سارا معتضدی؛ سعید عباسی؛ روح اله شریفی

12.

امکان کنترل پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه کنجد با استفاده از قارچ های تریکودرما و میکوریز آربسکولار

صفحه 137-141
لاله ایلخان؛ ابراهیم صداقتی؛ حمید رحیم زاده بهزادی؛ حسین علایی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب