عبدی, آلبرت, مبینی, بهزاد, یادگاری, مهرداد. (1399). مطالعه کالبدشناسی و پرتوشناسی جیب بین انگشتی در بزهای بومی استان چهارمحال و بختیاری. , 75(3), 371-379. doi: 10.22059/jvr.2019.239128.2680
آلبرت عبدی; بهزاد مبینی; مهرداد یادگاری. "مطالعه کالبدشناسی و پرتوشناسی جیب بین انگشتی در بزهای بومی استان چهارمحال و بختیاری". , 75, 3, 1399, 371-379. doi: 10.22059/jvr.2019.239128.2680
عبدی, آلبرت, مبینی, بهزاد, یادگاری, مهرداد. (1399). 'مطالعه کالبدشناسی و پرتوشناسی جیب بین انگشتی در بزهای بومی استان چهارمحال و بختیاری', , 75(3), pp. 371-379. doi: 10.22059/jvr.2019.239128.2680
عبدی, آلبرت, مبینی, بهزاد, یادگاری, مهرداد. مطالعه کالبدشناسی و پرتوشناسی جیب بین انگشتی در بزهای بومی استان چهارمحال و بختیاری. , 1399; 75(3): 371-379. doi: 10.22059/jvr.2019.239128.2680