پدر, رعنا, اسمعیلی زاده کشکوئیه, علی, آیت اللهی مهرجردی, احمد, اسداله پور نعنایی, حجت, خراتی کوپایی, حامد. (1401). شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ‌های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی. , 53(1), 43-51. doi: 10.22059/ijas.2021.322297.653823
رعنا پدر; علی اسمعیلی زاده کشکوئیه; احمد آیت اللهی مهرجردی; حجت اسداله پور نعنایی; حامد خراتی کوپایی. "شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ‌های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی". , 53, 1, 1401, 43-51. doi: 10.22059/ijas.2021.322297.653823
پدر, رعنا, اسمعیلی زاده کشکوئیه, علی, آیت اللهی مهرجردی, احمد, اسداله پور نعنایی, حجت, خراتی کوپایی, حامد. (1401). 'شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ‌های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی', , 53(1), pp. 43-51. doi: 10.22059/ijas.2021.322297.653823
پدر, رعنا, اسمعیلی زاده کشکوئیه, علی, آیت اللهی مهرجردی, احمد, اسداله پور نعنایی, حجت, خراتی کوپایی, حامد. شناسایی چندشکلی‌های تک‌نوکلئوتیدی در ژنوم اکوتیپ‌های مرغ شاخدار ایران برای مطالعه روابط ‏فیلوژنتیکی و میزان همخونی. , 1401; 53(1): 43-51. doi: 10.22059/ijas.2021.322297.653823


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب