1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر بر زیست‌پذیری شهری جزیرۀ کیش

صفحه 1-22
احمد پور احمد؛ علیرضا دربان آستانه؛ سعید زنگنه شهرکی؛ شیوا پورقربان

3.

مقایسۀ عملکرد شاخص‌های طیفی با طبقه‌بندی شی‌ءگرا در استخراج مناطق ساخته‌شده در مناطق شهری (مطالعۀ موردی: شهر تهران و شهر گرگان)

صفحه 23-43
سارا عطارچی؛ مجتبی پوررحیمی؛ وحید عیسی زاده

4.

مقایسۀ ظرفیت بازآفرینی شهری پایدار در محله‌هایی با بافت فرسوده و غیررسمی شهری (مطالعۀ موردی: شهر مریوان)

صفحه 45-71
فرزاد ویسی؛ اسکندر مرادی؛ آرمان دیوانی

5.

تحلیل توزیع خدمات عمومی با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بجنورد)

صفحه 73-98
محمد احمدی؛ علی اکبر شمسی پور

6.

مطالعۀ اثربخشی راهبردهای «فنی-کالبدی» و «اجتماعی-اقتصادی» در بهبود تاب‌آوری شهری در برابر زلزله

صفحه 99-114
رضا قاسمی؛ بابک امیدوار؛ مصطفی بهزادفر

7.

نقش فعالیت‌های گردشگری در توسعۀ خدمات فرهنگی اکوسیستم‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 3 شهر اصفهان)

صفحه 115-136
نازنین تبریزی؛ محمد حسن زال؛ ملیکا جعفرپیشه

8.

آینده‌پژوهی در بافت تاریخی با رویکرد توسعۀ پایدار (مطالعۀ موردی: برزن شش بادگیری یزد)

صفحه 137-159
سعیده مؤیدفر؛ محمدرضا صابری

9.

شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ توانمندسازی محله‌های حاشیه‌نشین شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلۀ عاشق‌آباد)

صفحه 161-192
صدیقه کیانی سلمی؛ محسن شاطریان؛ حامد صفری

10.

افتراق معنایی در تحلیل کیفی فضاهای شهری (مطالعۀ موردی: خیابان سپه قزوین)

صفحه 193-211
سید محمد رضا خطیبی

11.

سنجش پایداری و ارزش زیبایی‌شناسی چشم‌انداز (LAV) در فضاهای سبز شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 22 تهران)

صفحه 213-236
حسن جنگی؛ جمیله توکلی نیا؛ محمد تقی رضویان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب