1.

صفحات آغازین

صفحه 1-5

2.

تحلیل کیفیت‌های بنیادی محیطی مؤثر بر هنجارهای ادراکی مکان عمومی

صفحه 469-488
مهدی سعیدی؛ مصطفی بهزادفر؛ رضا خیرالدین

3.

بازشناسی محرک‌های توسعۀ مجدد محله‌های شهری (مطالعۀ موردی: منطقۀ 12 تهران)

صفحه 489-510
اسماعیل علی اکبری؛ سیدمهدی موسی کاظمی؛ مهناز کشاورز؛ مجید جلالوندی

4.

ارزیابی دسترسی به پارک‌های شهری به‌کمک شاخص‌های مکانی برای رسیدن به آرمان‌های شهر عدالت‌محور (مطالعۀ موردی: منطقۀ 11 شهر تهران)

صفحه 511-530
سمیه محمودی؛ محمدرضا جلوخانی نیارکی؛ میثم ارگانی

5.

تحلیلی بر سرزندگی شبانۀ شهری در شهر رشت

صفحه 531-555
انیس داوودی؛ اسماعیل آقائی زاده؛ مریم جعفری مهرآبادی

6.

واکاوی کیفیت اثرگذاری مؤلفه‌های هنر شهری بر ارتقای مردم‌گرایی پارک ساحلی اردبیل

صفحه 557-575
عطا غفاری گیلانده؛ هما واعظی؛ پروین دده‌زاده

7.

تحلیل عوامل مؤثر در کیفیت منظر پیاده‌راه‌های شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: پیاده‌راه بوعلی شهر همدان)

صفحه 577-596
محمد معتقد؛ حسن سجاد زاده

8.

بررسی تأثیر عوامل کالبدی بوستان پلیس بر احساس امنیت شهروندان (مطالعۀ موردی: بوستان پلیس تهرانپارس)

صفحه 597-612
سید اسحاق جلالیان

9.

شناسایی اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای سنتینل 1 و 2 بر پایۀ سامانۀ گوگل‌ارث انجین (GEE)

صفحه 613-630
وحید محمدنژاد آروق

10.

تبیین نقش پیکربندی فضا بر نحوۀ ادراک امنیت محیطی در بافت تاریخی شهر یزد

صفحه 631-650
حجت اله رحیمی؛ اکرم کریمخانی؛ انیسه حاتمی

11.

ارزیابی و پیش‌بینی تغییرات کاربری زمین شهری در شهر لاهیجان

صفحه 651-669
صابر محمدپور؛ سامان ابی زاده؛ فرنگیس علیزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب