1.

استفاده از روش ای.اچ.پی در مکان‎یابی جغرافیایی

رحیم سرور

2.

ارزیابی فرآیند لغزش در باغ‎های چای نواحی کوهستانی شرق گیلان

جلیل الدین سرور

3.

مطالعات‌ شمال‌ ایران‌ و خزر در متون‌ کهن‌ جغرافیایی‌

بیژن رحمانی

4.

تحلیل و بررسی نقش عوامل توپوگرافی و مرفوژنزدرخندق زایی

مریم بیاتی خطیبی

5.

ارزیابی تنوّع و استعدادهای کشاورزی ایران به روش پاپاداکیس

اکبر شائمی؛ قاسم عزیزی

6.

فرآیندهای بادی و تغییرات اشکال سطحی در دشت لوت

ابراهیم مقیمی

7.

نقش تعاونی‎های تولیدی در توسعه مناطق روستائی

وکیل حیدری ساربان؛ مهدی طاهرخانی

8.

ژئومرفولوژی و تغییرات آب و هوایی هولوسن در کوه گچی قلعه‌سی

داود مختاری

9.

چارچوب برنامه‎ریزی روش‎گرا- ارتقاء سکونتگاه‎هایغیررسمی شهری (مورد: مطالعة بندرعبّاس)

فرانک سیف الدینی

10.

ارزیابی پتانسیل‎های اقلیمی کشت نخل در استان گلستان

قاسمعلی مقتدری؛ حسین محمدی

11.

تحلیلی بر سیاست‎ها و برنامه‌های بهسازی و نوسازی شهری در برنامه‌های توسعة کشور

احمد پور احمد؛ علی شماعی

12.

نقش عوامل جغرافیای طبیعی در ناپایداری و مهاجرت‎های روستائی استان زنجان

بهروز محمدی یگانه؛ مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب