1.

سنخ شناسی دیدگاه‌های سرمایه‌گذاران خطرپذیر در ارزیابی شرکت‌های نوپای فناوری مالی در اولین مرحله سرمایه‌گذاری در ایران

صفحه 321-340
وحید چیذری؛ ایوب محمدیان؛ مریم خلیلی عراقی؛ حمیده رشادت‌جو

2.

دستاوردهای مربی‌گری کارآفرینانه درکسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط

صفحه 341-359
حمید حسینلو؛ محمد عزیزی

3.

راهکارها و چالش های راه اندازی سامانه بازاریابی الکترونیک روستایی: تکنیک دلفی

صفحه 361-380
احمد تقدیسی؛ سیدجابر علویون

4.

تحلیل تأثیر اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای بر خلاقیت و نیت کارآفرینی (موردمطالعه: بازی-بازهای منتخب شهر یزد)

صفحه 381-400
حامد فلاح تفتی؛ فاطمه منتظری سانیج؛ مینا رضائی

5.

ارزیابی اثر میانجی نوآوری و کارآفرینی سازمانی بر رابطه میان فاوا و بهبود عملکرد سازمان ( مطالعه موردی: شهرک صنعتی شماره یک اهواز)

صفحه 401-419
رحیم قاسمیه؛ عبدالحسین نیسی؛ یونس حردانی

6.

تاثیر جایگاه بازاریابی‌کارآفرینانه بر پایداری شرکت‌های دانش‌بنیان با تاکید بر نوسازی استراتژیک

صفحه 421-440
فاطمه شراعی؛ امیرمحمد کلابی؛ سید حمید خدادادحسینی

7.

مدلسازی بازارپذیری در تجاری سازی پروژه های نانوفناورانه: یک مطالعه آمیخته

صفحه 441-460
سید حمزه نژادحسین؛ نادر نادری؛ سهراب دل انگیزان

8.

بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه اجتماعی و عملکرد کارآفرینانه در موسسات غیر انتفاعی

صفحه 461-480
نسیم یادگار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب