1.

طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری

محمدحسن پنجه شاهی؛ احمد خوش گرد

2.

تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته

محمد مهدی منتظر رحمتی؛ بهمن امینی حری؛ جواد ایوانی

3.

طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس

احمدرضا ربانی؛ مهدی شعبانی افراپلی

4.

اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک

محمدعلی موسویان؛ امیرحسام رضائی؛ علیرضا طالبی زاده رفسنجانی

5.

تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

محمدعلی موسویان؛ محمدرضا گودرزی؛ جواد ایوانی

6.

بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته

منوچهر اولیازاده؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمد داودی؛ حسین کاظمی

7.

بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون

منوچهر اولیازاده؛ والح آقازاده؛ محمد نوع پرست؛ معصومه ترابی

8.

تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت

علی اکبر رحیمی بهار؛ حسین حسین پورصیامی

9.

بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی

محسن اکبرپور شیرازی؛ رضا رمضانی

10.

ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان

جعفر رزمی؛ مسعود ربانی؛ کامران رضایی؛ سعید کرباسیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب