1.

صفحات آغازین

صفحه 4-1

2.

سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران

صفحه 667-639
آرش بیدالله خانی؛ مجید حسینی

3.

جنگ و تحریم های اقتصادی در سیاست خارجی امریکا در دوران پساجنگ سرد

صفحه 691-669
محمدرضا تخشید؛ فریبا علی کرمی

4.

تحلیل «اقتصاد سیاسی مقاومتی» در چارچوب نظریه «اقتصاد ملی فردریک لیست»

صفحه 714-693
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ علی علیزاده

5.

تأثیر شکاف‌ها و تضادها بر بحران اجماع و مسئله توسعه در ایران

صفحه 736-715
صادق زیباکلام؛ مرتضی قندهاری

6.

بازاندیشی سیاست خارجی ترامپ در پرتو ملی‌گرایی اقتصادی

صفحه 762-737
مختار صالحی

7.

جهانی شدن، تشدید شهرنشینی و افول تنوع زبانی

صفحه 788-763
علی صباغیان؛ ابراهیم علومی

8.

همکاری ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در ایجاد راه ‌گذر شمال– جنوب و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

صفحه 811-789
الهه کولایی؛ عابد نوروزی زرمهری

9.

رقابت قدرت‌های بزرگ و تداوم دشمنی در روابط ایران و ‌‌امریکا

صفحه 837-813
سعیده لطفیان؛ مهدی فقیه

10.

ژاک لاکان و خیال سیاسی

صفحه 865-839
حسین معین آبادی؛ رسول تقی زاده

11.

تصویر حکومت در ادبیات داستانی ایران، 1320-1300

صفحه 890-867
مهدی نصر؛ محمود رضا مقدم شاد

12.

چکیده های انگلیسی

صفحه 915-891


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب