1.

مطالعۀ جامعه‌شناختی گسترش بازار داروهای هورمونی در ایران

صفحه 345-377
محمد توکل؛ ایدا نوابی

2.

تبیین جامعه‌شناختی مدارا و ابعاد آن (مورد مطالعه: شهروندان هجده سال به بالای استان کرمانشاه)

صفحه 379-408
یعقوب احمدی؛ وکیل احمدی؛ سعید گودرزی؛ پروانه عبدالمالکی

3.

مطالعۀ جامعه‌شناختی الگوهای بازنمایی اخلاق اجتماعی در رسانه‌های ورزشی ایران

صفحه 409-441
علی قجری؛ علیرضا محسنی تبریزی

4.

فاصلۀ اجتماعی و خصیصۀ اقتصادی سنجش رابطۀ فاصلۀ اجتماعی و خصیصۀ اقتصادی در نگرش گردشگران و کسبۀ مقیم یزد به یزدیها

صفحه 443-469
منوچهر علی نژاد؛ ابولفضل مرشدی

5.

نگرش به بدن: تفاوت یا تعارض نسلی (مطالعۀ نگرش نسلی بدن‌مندی نوجوانان در شهر تهران)

صفحه 471-497
سید مهدی اعتمادی‌فرد؛ حسام حسین‌زاده

6.

مطالعۀ کیفی شکل‌گیری احساس تعلق اجتماعی و تکرار جرم در مددجویان سابقه‌دار

صفحه 499-528
الهام شیردل؛ مریم محمدی

7.

جنسیت و تمایز عادت‌واره: بررسی مقایسه‌ای فهم و تجربۀ زنان و مردان در مواجهه با طلاق (مورد مطالعه: شهر تبریز)

صفحه 529-560
فاطمه گلابی؛ احد شکوهی علیشاه

8.

تحلیل جامعه‌شناختی آگاهی دانشجویان دختر دربارۀ اشتغال زنان در جامعۀ اسلامی (مورد مطالعه: دانشجویان دختر دانشگاه تهران)

صفحه 561-586
مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی

9.

رابطۀ دینداری و ارزش‌های خانواده با تمایلات و قصد فرزندآوری در میان زنان متأهل شهر تهران

صفحه 587-623
زینب کاوه فیروز؛ محمدجلال عباسی شوازی؛ سید حسین سراج زاده؛ نگار رمضی

10.

چالش‌ها و تعارض‌های فرهنگی-ارتباطی زوجین در معرض طلاق (یک مطالعۀ کیفی در تهران)

صفحه 625-657
زهرا ژیانی؛ سید محمد دادگران؛ محمدرضا رسولی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب