1.

بررسی پدیده همبوسی مدها در روش‌‌های MASW و MALW

صفحه 409-420
حسین کاظم‌نژادی؛ حمیدرضا سیاهکوهی

2.

استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان بر پایه کرنل گاوسی برای مدل‌سازی تخلخل مخزن در یکی از میادین نفتی ایران

صفحه 421-432
مهدی رفیعی؛ مجید باقری؛ مجید نبی‌بیدهندی

3.

زمین‌لرزه‌ القایی بعد از آبگیری سد البرز: دلالت‌هایی بر زمین‌ساخت فعال شمال البرز

صفحه 433-451
زمان ملک‌زاده؛ زینب رکنی

4.

بررسی طرح هندسی مناسب برای شبکه مشاهداتی CONT14 جهت بهبود دقت برآورد پارامترهای توجیه زمین با احداث ایستگاه‌های VLBI در ایران

صفحه 453-465
اصغر راست‌‌بود؛ محسن صاحبی ایلخچی

5.

بازیابی شکل موج‌های بازگشتی مأموریت ارتفاع‌سنجی رادار با روزنه مصنوعی Sentinel-3A به‌منظور پایش تراز سطح آب‌های درون‌سرزمینی (مطالعه موردی: مخزن سد درودزن شیراز)

صفحه 467-483
آرش طایفه رستمی؛ علیرضا آزموده اردلان؛ شیرزاد روحی؛ امیرحسین پورمینا

6.

تحلیل چندفرکتالی بارش‌های روزانه ایستگاه‌های منتخب غرب-جنوب غرب ایران

صفحه 485-499
حمید میرهاشمی؛ داریوش یاراحمدی

7.

شناسایی کانون‌های داخلی برداشت گردوغبار و مسیرهای انتقال آن در استان هرمزگان (مطالعه موردی: منطقه کوهستک تا بندرعباس)

صفحه 501-518
محمود دمی‌زاده؛ مرتضی میری؛ مهران زند

8.

گردش کلی جو در اطلس و آرام شمالی و ارتباط آن با توسعه و تقویت واچرخندهای جنب‌حاره آزورز و هاوایی

صفحه 519-536
علی‌ اکبر گرمسیری مهوار؛ قاسم عزیزی؛ حسین محمدی؛ مصطفی کریمی احمدآباد

9.

تعیین چرخه فعالیت مغناطیسی ستاره‌‌های کوتوله رده طیفیM با استفاده از تکنیک GLS و شاخص H_α؛ ستاره پروکسیما قنطورس

صفحه 537-545
فاطمه عزیزی؛ رحیمه فروغی

10.

اثر پهنای جریان جتی بر رشد امواج کژفشار

صفحه 547-560
احمد ذادق‌آبادی؛ مریم رضازاده؛ علی محمدی

11.

پیش‌نگری دوره‌های خشک و مرطوب متوالی در ایران مبتنی‌بر برونداد همادی مدل‌های تصحیح شده اریبی CMIP6

صفحه 561-578
آذر زرین؛ عباسعلی داداشی رودباری

12.

واکاوی تشدید الکترومغناطیسی وردسپهر در افزایش باران‌زایی

صفحه 579-593
آرزو جهانشیر


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب