1.

تحلیل اقلیمی و بررسی طوفان ‏های گرد و غبار در خراسان رضوی

صفحه 305-318
محسن عراقی زاده؛ سید ابوالفضل مسعودیان

2.

پیش ‏بینی عمق نوری آئروسل ماهواره ‏ای با استفاده از داده ‏کاوی پارامترهای اقلیمی

صفحه 319-333
مسعود سلیمانی؛ میثم ارگانی؛ رامین پاپی؛ فاطمه امیری

3.

بررسی تغییرپذیری فضایی- زمانی بارش سالانه و بیشینة بارش روزانه در غرب ایران

صفحه 335-349
عاطفه میرمریدی؛ داریوش یاراحمدی؛ حمید میرهاشمی

4.

بررسی پراکنش فصلی و روند بی ‏هنجاری دمای سطح زمین روز و شب ایران با استفاده از داده ‏های سنجندة MODIS

صفحه 351-364
محمود احمدی؛ زهرا سادات میرزایی؛ عباسعلی داداشی رودباری

5.

پایش تغییرات فصلی تالاب میقان با استفاده از داده ‏های سنجش ‏از ‏دور رادار، حرارتی، و اپتیک

صفحه 365-380
محمد حسین حجاریان؛ سارا عطارچی؛ سعید حمزه

6.

برآورد پارامتر شدت زلزله در منطقة گسل با استفاده از داده ‏های حرارتی سنجش از دور

صفحه 381-395
آرش کریمی زارچی؛ محمدرضا سراجیان

7.

روابط بیوژئومورفولوژی بین پوشش گیاهی، خاک، و عناصر لندفرمی (مطالعة موردی حوضة حبله‏ رود)

صفحه 397-413
زهرا عادلی؛ منیژه قهرودی تالی؛ سید حسن صدوق

8.

واکاوی جزیرة گرمایی رویة زمین در شهرهای ارومیه و تبریز و ارتباط آن با وردش‏ های پهنة آبی دریاچة ارومیه

صفحه 415-430
محمد دارند؛ مسعود مرادی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب