1.

روشی برای تعیین اختلاف صفر ارتفاعی نسبت به ژئوئید

صفحه 1-12
علیرضا آزموده‌اردلان؛ عبدالرضا صفری

2.

ارتباط آب قابل بارش ابر و بارندگی دیدبانی شده در منطقة تهران

صفحه 13-21
سیدعلیرضا صادقی‌حسینی؛ سهراب حجام؛ پوریا تفنگ‌ساز

3.

اکتشاف تله‌های هیدروکربوری طبس با روش جدید وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های گرانی

صفحه 23-34
علی مرادزاده؛ فرامرز دولتی‌ارده‌جانی؛ آزاده آگاه؛ سیدهاشم طباطبایی

4.

روشی برای محاسبة شتاب گرانشی میانگین در داخل زمین به‌منظور افزایش دقت محاسبه ارتفاع اورتومتریک

صفحه 35-44
علیرضا آزموده‌اردلان؛ سیدشهرام جزائری‌جونقانی

5.

مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 I: شناسایی بسته‌های‌موج به روش‌های مختلف و بررسی ویژگی‌های آنها

صفحه 45-58
علیرضا محب‌الحجه؛ فرهنگ احمدی‌گیوی؛ میترا یاوری

6.

مطالعة بسته‌موج‌های کژفشار در فوریة 2003 II: بررسی دینامیکی بسته‌موج‌ها از دیدگاه انرژی

صفحه 59-78
فرهنگ احمدی‌گیوی؛ علیرضا محب‌الحجه؛ میترا یاوری

7.

شبیه‌سازی امواج الکتروسایزمیک ایجادشده از یک موجک لرزه‌ای در محیط دولایه

صفحه 79-87
منصوره منتهایی؛ محمدعلی ریاحی

8.

کاربردهایی از تبدیل S در لرزه‌نگاری بازتابی

صفحه 89-101
روح‌اله عسگری؛ حمیدرضا سیاهکوهی

9.

امکان‌سنجی پیش‌بینی کوتاه‌مدت موج در دریای خزر با مدل عددی WAM

صفحه 103-131
فاطمه جعفریان ابیانه؛ علیرضا محب‌الحجه

10.

طراحی مدل شبه‏دینامیکی پیش‏بینی سیل برای زمان حقیقی

صفحه 133-148
سهراب حجام؛ منیره رفیعی

11.

تخمین عمق متوسط اجسام دو‌بعدی از داده‌های میکروگرانی‌سنجی با استفاده از روش کواسی- نیوتن

صفحه 1-7
وحید ابراهیم‌زاده اردستانی

12.

FFT یک‌بعدی انتگرال بیضوی استوکس برای تعیین ژئوئید

صفحه 9-13
وحید ابراهیم‌زاده اردستانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب