1.

ارزیابی وضعیت تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص‌های پایداری

صفحه 213-229
پدرام کریمیان؛ مجتبی شوریان؛ حمید کاردان مقدم

2.

ارزیابی تطبیقی داده‌های شبکه‌ای بارش و دمای سامانه جهانی داده‌گواری زمینی (مطالعه موردی: حوضه حله)

صفحه 231-244
سعید شکری کوچک؛ علی محمد آخوندعلی؛ محمدرضا شریفی؛ وحید شکری کوچک

3.

بازنگری شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با ترکیب روش‌های خوشه‌‌بندی و زمین‌‌آمار در محدوده مطالعاتی تهران-کرج

صفحه 245-262
یاسمن ساده؛ علی مریدی؛ سید سعید موسوی ندوشنی

4.

مدل‌سازی عددی اثر کشیدگی بیضوی بر عملکرد هیدرولیکی دریچه سالونی بیضوی

صفحه 263-275
فرانک مبارک؛ سید محسن سجادی؛ جواد احدیان؛ مهدی زینی وند

5.

مقایسه و بررسی نقش الگوریتم‌های PYSEBAL و SEBS در برآورد تبخیر-تعرق واقعی در دشت قزوین

صفحه 277-293
محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی

6.

مقایسه صحت روش‌های مختلف پردازش تصویر در برآورد پوشش سایه‌انداز گیاه چغندرقند با استفاده از تصاویر دوربین دیجیتال

صفحه 295-308
سیدرضا حدادی؛ مسعود سلطانی؛ معصومه‌ هاشمی

7.

ارزیابی مدل بارش- رواناب- نگهداشت (3RM) در حوزه‌های آبخیز کسیلیان و درجزین

صفحه 309-325
سعیده ایزدی؛ شایان شامحمدی

8.

بررسی و تحلیل اثر خشکسالی بر سفره‌های آب زیرزمینی در ایران (مطالعه موردی دشت شهرکرد)

صفحه 327-348
فرهاد بهزادی؛ سامان جوادی؛ حسین یوسفی؛ علی مریدی

9.

استخراج الگوهای بهره‌برداری با درنظرگرفتن خطای میراب در تنظیم سازه‌ها در شبکه‌های آبیاری

صفحه 349-358
کاظم شاهوردی

10.

بررسی عملکرد شبکه‌‏های عصبی گازی در خوشه‌بندی هیدرولوژیک

صفحه 359-373
محمدرضا محمودی؛ سعید اسلامیان؛ سید علیرضا گوهری؛ معین طحانیان

11.

اثرات مقیاس در مدلسازی هیدرولیکی با استفاده از مدل عددی دو بعدی

صفحه 375-387
سروه حیدری؛ بهمن فکوری؛ مهدی مظاهری؛ جمال محمدولی سامانی

12.

ارزیابی عملکرد توزیع آب آبیاری در کانال‌های اصلی و فرعی شبکه آبیاری آبشار اصفهان تحت سناریوهای بهره‌برداری نرمال و کم‌آبی

صفحه 389-404
سروش برخورداری؛ ملیکا ابراهیم نجاری؛ سید مهدی هاشمی

13.

ارزیابی روش پیچیده و استدلالی طراحی شبکه دفع آب‌‌های سطحی با استفاده از شبیه‌‌سازی- بهینه‌‌سازی

صفحه 405-424
سونیا صادقی؛ جمال محمدولی سامانی؛ حسین محمد ولی سامانی

14.

از حل تا تغییرماهیت مناقشات آبی

صفحه 425-453
میلاد جعفری؛ سیده سیمین میرهاشمی دهکردی؛ صدیقه نصری فخرداود؛ حجت میان آبادی؛ امینه قربانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب