1.

تأثیر اندازة همسایگی بر متغیرهای مرفومتریک و رابطة آن‌ها با پوشش گیاهی در سه زیر حوزة آبخیز متفاوت از منظر ژئومرفولوژیکی و اقلیمی در جنوب غرب ایران

صفحه 1-13
جواد خنیفر؛ عطااله خادم الرسول

2.

مقایسه مدل ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان (سینتکس) به نیترات با مدل عددی سه‌بعدی (مورد مطالعاتی آبخوان دشت ورامین)

صفحه 15-31
آرزو نقریان؛ جمال محمدولی سامانی؛ مهدی مظاهری

3.

بررسی آزمایشگاهی رفتار هیسترتیک رژیم فوق‌بحرانی بر پارامترهای هیدرولیکی جریان در برابر تنگ‌شدگی گابیونی

صفحه 33-44
رسول دانشفراز؛ احسان امین وش؛ امیر نجیبی

4.

تأثیر کاتیونهای کلسیم و آمونیوم بر سرعت رهاسازی پتاسیم غیر تبادلی در برخی از خاک‌های آهکی

صفحه 45-56
مرضیه براتی زانیانی؛ علیرضا حسین پور؛ محمدحسن صالحی

5.

بررسی آزمایشگاهی تأثیر شعاع انحنای پیچ آبراهه بر بده ورودی به آبگیرهای دو طرف سرریز با تاج افقی و شیب‌دار

صفحه 57-69
لیلا مهردار؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی

6.

ارزیابی مدل‌های رگرسیونی چند متغیره در تخمین اجزای تبخیر و تعرق ذرت علوفه‌ای، در شرایط تنش شوری

صفحه 71-84
رضا سعیدی

7.

اثرات برگ خرما و بیوچار حاصل از آن بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه‌ای

صفحه 85-97
پریا نسیمی؛ احمد کریمی؛ زهرا گرامی

8.

بررسی روند تأثیرات پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی بر میزان انتقال بار بستر با استفاده از همبستگی‌های آماری و روش‌های یادگیری ماشین

صفحه 99-112
کیومرث روشنگر؛ سمیرا جولازاده

9.

تخمین تبخیر - تعرق واقعی با استفاده از کالیبراسیون خودکار در الگوریتم‌های PYSEBAL و METRIC در دشت قزوین

صفحه 113-127
محدثه السادات فخار؛ عباس کاویانی

10.

اثر کاربرد ورمی‌کمپوست و بیوچار بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک کینوا در شرایط تنش خشکی

صفحه 129-140
علی محکمی؛ نجمه یزدان پناه؛ امیرحسین سعیدنژاد

11.

روند تکامل خاک در خاک‌های درجا توسعه‌یافته در یک زمین‌نمای کوهستان (مطالعه موردی: روستای باندر)

صفحه 141-158
مریم اوسط؛ احمد حیدری

12.

امکان‌سنجی طراحی بازار آب با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: دشت هشتگرد استان البرز)

صفحه 159-169
زهره شعبانی روچی؛ سعید یزدانی؛ رضا مقدسی

13.

بررسی کارایی گیاه‌بهسازی خاک آلوده به نفت خام با مایه‌زنی خاک با براکی‌باکتریوم موریس و سودوموناس پوتیدا

صفحه 171-187
هادی کوهکن؛ محمد صدیق مرتضوی؛ احمد گلچین؛ غلامعلی اکبرزاده چماچایی؛ فرشته سراجی؛ محسن گذری

14.

بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبراهه‌های مرکب پیچان با دیواره سیلاب‌دشت هم‌راستا

صفحه 189-203
سبحان مرادی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس

15.

مقایسه کاربرد اکسید آهن، سکوسترین و سولفات آهن در حضور کود دامی و گوگرد بر جذب آهن توسط گیاه سویا

صفحه 205-215
سیده فاطمه مدنیان؛ رضا خراسانی؛ زهرا قشلاقی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب