1.

برآورد رطوبت سطحی خاک و بررسی برنامه‏ریزی آبیاری اراضی نیشکر با استفاده از مدل ذوزنقه حرارتی

صفحه 2209-2223
جمال محمدی معله زاده؛ سعید حمزه؛ عبدعلی ناصری

2.

برآورد نیازآبی اکولوژیک تالاب‌های بین‌المللی بختگان و طشک و سهم عوامل اقلیمی و انسانی در خشکیدگی آنها

صفحه 2225-2245
آریا وزیرزاده؛ ساسان کفایی

3.

اثر تلقیح باکتری‌های محرک رشد گیاه با خاک و سطوح مختلف کود فسفاته بر روی رشد و عملکرد گندم پاییزه

صفحه 2247-2259
محمد میرزایی حیدری؛ زهرا بابایی

4.

نقشه‌برداری رقومی اجزا بافت خاک در بخشی از اراضی دشت خوزستان با استفاده از برخی مدل‌های یادگیری ماشین

صفحه 2261-2276
نسیم صحرایی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی

5.

توسعه جعبه ابزار پیش‌بینی عملکرد محصول استراتژیک گندم با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به منظور کاهش مخاطرات امنیت غذایی (مطالعه موردی: استان البرز)

صفحه 2277-2294
محمد انصاری قوجقار

6.

ارزیابی مدل CERES-Maize برای شبیه‌سازی گیاه ذرت تحت سناریوهای مختلف مدیریت آبیاری و کود نیتروژن

صفحه 2295-2310
کریم نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی*

7.

مطالعه آزمایشگاهی ظرفیت آبگیری مخازن نگهداشت سیل در جریان غیرماندگار

صفحه 2311-2331
عبدالرضا ظهیری؛ مرجان پارس مهر؛ محمد بی جن خان؛ امیر احمد دهقانی

8.

مقایسه تأثیر بقایای باگاس نیشکر و کلش برنج بر برخی خصوصیات کیفی خاک ورتی‌سول سدیمی

صفحه 2333-2347
فیروزه نورمندی پور؛ محمد امیر دلاور؛ راتان لل؛ استفان جوزف؛ کریستین سایورت

9.

اثر تغییرات اقلیمی بر مقادیر ذخایر کربن آلی خاک اقلیم نیمه‌خشک مشهد با استفاده از مدل RothC

صفحه 2349-2363
صبا باقریفام؛ محمد امیر دلاور؛ پیمان کشاورز؛ پرویز کرمی

10.

برآورد تغییرات مکانی و زمانی رطوبت خاک در حوضه آبخیز مرغاب با استفاده از SWAT

صفحه 2365-2382
پدیده جوادی؛ حسین اسدی؛ علی اصغر بسالت پور؛ مجید وظیفه دوست

11.

تعیین وضعیت خشکسالی با استفاده از شاخص‌های سنجش از دور و خشکسالی هواشناسی و کشاورزی در مناطق با اقلیم مختلف

صفحه 2383-2398
سمیرا رهنما؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ علی اکبر مهران

12.

اثر نوع، اندازه ذرات و سطوح کاربرد بیوچار بر برخی ویژگی‌های فیزیکی در یک خاک لوم رسی سیلتی

صفحه 2399-2412
عباس یکزبان؛ سید علی اکبر موسوی؛ عبدالمجید ثامنی؛ مهروز رضایی

13.

امکان‌سنجی شناسایی چاه‌های با پتانسیل ماسه‌دهی زیاد با استفاده از نقشه‌های فرونشست (مطالعه موردی: استان البرز)

صفحه 2413-2427
سارا فکوری؛ محمد بی جن خان

14.

برآورد بارش موثر با بکارگیری سنجش از دور و الگوریتم توازن انرژی سبال و مقایسه آن با روش‌های تجربی (مطالعه موردی: دشت کشت گندم دیم شهرستان خمین)

صفحه 2429-2444
سهیلا محتشمی؛ زهرا آقاشریعتمداری

15.

پهنه‌بندی خطر کاویتاسیون در تنداب سرریز سد سورک با الگوریتم طبقه‌بندی نزدیک‌ترین همسایه

صفحه 2445-2462
امیرحسین اسدیان؛ سید شهاب امامزاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب