1.

استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در تخمین برابری سازمانی درک‌شده

صفحه 337-358
پرتو احمدپور سامانی؛ محمدحسین آرمان؛ امیرعلی فوکردی

2.

الگوی تصمیم‌گیری مشارکت متقابل استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاران خطرپذیر

صفحه 359-390
مهدی محمدی؛ مهدی خبره

3.

عوامل مؤثر بر شکل‌گیری اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر فناوری (مطالعه موردی: دانشکدگان فنی دانشگاه تهران)

صفحه 391-420
رضا وظیفه دولت آباد؛ محمدرضا میگون پوری؛ علیرضا ایرج پور

4.

رویکرد برنامه‌ریزی فازی استوار جدید به‌منظور طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته

صفحه 421-457
سید جلال الدین حسینی دهشیری؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی

5.

بهینه‌سازی زنجیره تأمین هوشمند تحت سیاست‌ ‌مدیریت موجودی توسط فروشنده با رویکرد انتخاب فناوری مرتبط با اینترنت اشیا

صفحه 458-483
طاهره محمدی؛ سید مجتبی سجادی؛ سیداسماعیل نجفی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی

6.

شاخص بهره‌وری مالمکوئیست هزینه گروهی: مطالعه موردی در صنعت بانکداری

صفحه 484-504
منا حبیب پور؛ محمدرضا علیرضایی؛ جلیل رشیدی نیا


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب