1.

پیش‌بینی حساسیت فرسایش خندقی و مخاطرات آن در حوضۀ آبخیز کلوچه بیجار با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کنندۀ مکانی

صفحه 89-107
هیمن شهابی؛ زانیار امیری؛ عطااله شیرزادی

2.

مقایسۀ برداشت ایران و ترکمنستان از آبخوان کارستی هزارمسجد و مخاطرات آن

صفحه 109-132
سارا کیانی؛ امیر صفاری؛ مسعود مرسلی؛ مجید خانمحمدی

3.

پهنه‌بندی و برآورد میزان حرکات دامنه‌ای و مخاطرات آن در شهرستان هشترود با استفاده از تداخل‌سنجی راداری و مدل MABAC

صفحه 133-150
صیاد اصغری سراسکانرود؛ مریم محمدزاده شیشه گران؛ صالح اصغری سراسکانرود

4.

تاب‌آوری سازمانی شرکت‌های مخابرات در زمینۀ مخاطرات کووید 19

صفحه 151-167
زهره مهاجری؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه

5.

تحلیل تأثیرپذیری معیشت خانوارهای روستایی از سطح زیر کشت و الگوهای کشت با هدف کاهش مخاطرات آبی و معیشتی در ایران

صفحه 169-187
زهرا سلطانی؛ محمد جلال عباسی شوازی

6.

الگوی کاهش مخاطرات کم‌آبی حوضۀ هیدرولوژیک دریاچۀ ارومیه از طریق سازگاری و مدیریت راهبردی

صفحه 189-204
محمد فرید لطیفی؛ آرش ملکیان؛ علیرضا مقدم نیا؛ حسین آذرنیوند؛ سید یحیی رحیم صفوی

7.

چکیده های انگلیسی

صفحه 1-22


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب