1.

رتبه بندی وانتخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی تصمیم گیری گروهی از طریق تکنیک تصمیم گیری TOPSIS

دکتر صدیقه خورشید؛ دکتر محمدسعید تسلیمى؛ دکتر کامبیز بدیع؛ دکتر کارو لوکس؛ دکتر احمد جعفرنژاد

2.

دولت الکترونیک: انتخاب یا اجبار

دکتر ابوالحسن فقیهى نور؛ محمد یعقوبى

3.

روندهای عمومی تاثیر گذار بر حوزه مدیریت دولتی

دکتر اسفندیار سعادت؛ مصطفى على میرى

4.

کاربرد رویکرد فازی در شناسایی موقعیت استراتژیک شرکتهای فراهم کننده خدمات اینترنتی (ISP)

حسین صفرى؛ دکتر فریدو ن قاسم زاده؛ دکتر محمدرضا مهرگان

5.

کارآ فرینی و عواملی محیطی موثر بر آن

دکتر سید محمد مقیمى

6.

نظارت اثربخش بر عملکرد مدیران کاروان های حجع تمتع

دکتر على نقى امیرى

7.

جنبش اصلاحی در مدیریت بازار

دکتر کریم حمدى؛ حسن اسماعیلى بیدهندى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب