1.

تنوع ریختی جمعیت‌های کفال پوزه باریک Chelon saliens (Risso, 1810) در بخش جنوبی حوضه دریای خزر با استفاده ازروش ریخت‌سنجی هندسی

صفحه 1-10
کیوان عباسی رنجبر؛ سهیل ایگدری؛ سیامک باقری؛ جمال رحیمی؛ سید مهرداد حسنی اژدری؛ اکبر پورغلامی مقدم

2.

مقایسة رشد، ایمنی غیراختصاصی و استرس ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) در استخرهای بتونی (هشت‌ضلعی، گرد و مستطیلی) دومنظورة ذخیرة آب کشاورزی در منطقة سیستان

صفحه 11-26
محمود رضا سرگلزائی؛ علی ارشدی؛ عبدالعلی راهداری

3.

مقایسة عملکرد مدل‌های خطی تعمیم‌یافته (GLM) و جنگل تصادفی (RF) در پیش‌بینی توزیع صید ماهی سفید (Rutilus frisii)

صفحه 27-38
فاتح معزی؛ هادی پورباقر؛ سهیل ایگدری؛ جهانگیر فقهی

4.

تشخیص افتراقی برخی از گونه‎ های تجاری ماهیان تالاب انزلی بر اساس خصوصیات ظاهری اتولیت آن‌ها

صفحه 39-53
آریا اشجع اردلان؛ راضیه واثقی نیک؛ مریم عیدی

5.

بررسی تأثیر دما، شوری و عمق بر میزان CPUE میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis) و میگوی ببری سبز ( Penaeus semisulcatus) در سواحل استان خوزستان با استفاده از رگرسیون و RDA

صفحه 55-69
سعید کیاالوندی؛ سید یوسف پیغمبری؛ پرویز زارع؛ رضا عباسپور نادری

6.

تأثیر سطوح مختلف ویتامین E بر برخی شاخص ‏های رشد و فراسنجه‏ های خونی بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)

صفحه 71-88
مرتضی ساحلی؛ هومن رجبی اسلامی؛ محمود محسنی؛ مهدی سلطانی

7.

امکان‌سنجی استفاده از سامانة داده‌های دورسنجی در تعیین الگوهای پراکنش زمانی و مکانی ماهی تون گیدر (Thunnus albacares) در دریای عمان

صفحه 89-101
نیلوفر انصافی؛ بهزاد رایگانی؛ بهزاد سعیدپور؛ فرهاد کیمرام

8.

بهینه سازی استفاده از عصارة هیدروالکلی جلبک تتراسلمیس در کاهش اکسیداسیون روغن ماهی تون زرد‌باله با استفاده از آنالیز سطح پاسخ

صفحه 103-119
مهدی شریفی اصل؛ لاله رومیانی

9.

مطالعات شاخص‌های زیستی، کیفی و خودپالایی رودخانة حفاظت‌شدة کرج

صفحه 121-136
بهاره صمدی کوچکسرایی؛ کامران رضایی توابع

10.

پاسخ‌های استرسی و خون‌شناسی ماهی آمور (Ctenopharyngodon idella) به صید و حمل و نقل پس از صید

صفحه 137-152
مریم مددی؛ بهرام فلاحتکار

11.

ارزیابی عملکرد فیلتر ضدباکتریایی Zeolite-PEIدر مخازن پرورش پست لارو میگوی بزرگ آب شیرین (Macrobrachium rosenbergii‬)

صفحه 153-164
مصطفی علی شیری؛ علیرضا میرواقفی؛ کامران رضایی توابع

12.

بررسی برخی خصوصیات تولید مثلی گورماهی هرمز (Teimori, Esmaeili, Hamidan & Reichenbacher, 2018) Aphaniops hormuzensis در رودخانة مهران

صفحه 165-179
مجتبی نادری؛ مرضیه محمودپوران؛ مصطفی علینقی زاده


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب