1.

درآمدی تطبیقی بر مدائح نبوی شوقی و بهار

دکتر ابوالحسن امین مقدسى

2.

" ا ستعا ذ ه " در تفاسیر ادبی و روایی

دکتر سید ا میر محمودا نوا ر

3.

شرح و تحلیل رثای خوله

دکتر غلامعباس رضایى

4.

بررسی نشانه های نوآوری در شعر برخی از شاعران نئوکلاسیک معاصر عرب

ابراهیم انارى بزچلوئى؛ عبدالحسین فقهى

5.

عبدالو هاب البیاتی اسطو ره ای زنده

دکتر معصومه شبسترى

6.

پیشگامان ادبیات متعهد معاصر سیری در زندگی، افکار و آثار عبدالرحمن کواکبی

دکتر کبرى روشنفکر

7.

ساختن اسم منسوب از عدد در زبان عربی

دکتر غلامرضا کریمى فرد

8.

جلوه های دین در آثار جبران خلیل جبران

دکتر مصطفى کمال جو

9.

درآ مدی بر شعر ابوماضی

دکتر عزت ملا ابراهیمى

10.

حرکیة الابداع عند الدکتورة خالدة سعید

دکتر عدنان طهماسبى

11.

تفسیر بالرأی جائز و شرایط و مراحل آن

دکتر عباس همامى


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب