1.

الگوی فضایی شکل‌گیری خانوارهای زن‌سرپرست در ایران: نقش مکانیسم‌های محرک و فشار

صفحه 275-304
حبیب الله صادقی؛ فاطمه ترابی

2.

هویت جنسیتی زنانه (زنانگی) در سیرۀ حضرت زهرا (س)

صفحه 305-327
یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی

3.

تجربۀ زیستۀ زنان کارگر خانگی در بستر جهان‌های متفاوت

صفحه 329-355
مهسا تیزچنگ؛ شراره مهدی زاده

4.

تأثیر اعتیاد به کار و باورهای جنسیتی نقش بر رفتار شهروندی سازمانی و تعدیل‌گری جنسیت

صفحه 357-379
مجید علوی منش؛ زهره شرعی

5.

درک پدیدارشناسانه از زیست‌جهان دختران مرزنشین در مواجهه با وضعیت فارغ‌التحصیلی

صفحه 381-406
عثمان هدایت

6.

جنایات داعش علیه زنان و کودکان از منظر حقوق بین‌الملل و نقش شهید سلیمانی در مقابله با آن

صفحه 407-443
مریم احمدی نژاد

7.

شبکه‌های مجازی و گسست زندگی زناشویی: مطالعۀ کیفی تجربۀ زیستۀ زنان مطلقۀ ایلام

صفحه 445-479
زهرا رضایی نسب؛ علی فیض اللهی؛ مریم کشاورز

8.

الگوی مفهومی مشارکت بدنۀ اجتماعی زنان در فرایند خط‌مشی‌گذاری حوزۀ زنان و خانواده از منظر گفتمان دینی در ایران

صفحه 481-516
ناهید سلیمی

9.

رتبه‌بندی عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی زنان متأهل شاغل و خانه‌دار با استفاده از تکنیک AHP

صفحه 517-540
الهام شیردل؛ مهدی معینی؛ عبدالحمید دهانی

10.

فهم نسلی وفاداری و سازوکارهای مواجهه با بی‌وفایی (تجربۀ دختران تهرانی و مادران آن‌ها)

صفحه 541-569
صدیقه پیری؛ زهرا اسدحیدری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب